Συχνές Ερωτήσεις

Άδεια νεοδιορισθέντος νοσηλευτού: από πότε δικαιούται; Ισχύει στο δημόσιο η άδεια του ιδιωτικού τομέα, να δικαιούται δηλαδή ο υπάλληλος άδεια από την πρώτη ημέρα εργασίας;

Αφού όπως προκύπτει από τη διάταξη του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους εργασίας για να θεμελιώσει ο υπάλληλος δικαίωμα για λήψη της κανονικής αδείας του.

Πράγματι στον ιδιωτικό τομέα ο εργαζόμενος δικαιούται πλέον να λάβει άδεια από την πρώτη ημέρα εργασίας του, έτσι όπως ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου13 του ν. 3227/2004.

Με τη νέα διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 539/45, όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1346/83. Με τη διάταξη του ν. 1346/83 οριζόταν ότι για τη θεμελίωση του δικαιώματος αδείας, για κάθε ημερολογιακό έτος, έπρεπε ο μισθωτός να έχει συμπληρώσει συνεχή απασχόληση 12 μηνών στον ίδιο εργοδότη.

Στη συνέχεια και με το άρθρο 5 της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ είχε ορισθεί ότι η διάρκεια της σχέσεως εργασίας που απαιτείται για να γεννηθεί η αξίωση για τη χορήγηση της αδείας μειώνεται από 1-1-2002 σε 10 συμπληρωμένους μήνες. Έτσι ενώ με το 12μηνο ο μισθωτός δεν ελάμβανε άδεια κατά το έτος προσλήψεως με το 10μηνο εδίδετο το δικαίωμα, μόνον σε όσους είχαν προσληφθεί κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους, να λάβουν την πρώτη άδειά τους μέσα στο έτος προσλήψεως, την επόμενη δε άδεια εδικαιούντο κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος, ολόκληρη,ακόμη και από την πρώτη ημέρα αυτού.

Ακολούθησε το άρθρο 6 του ν. 3144/2003, του οποίου η ισχύς άρχισε από 8-5-2003, με το οποίο εδόθη το δικαίωμα λήψεως κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας για όλους τους μισθωτούς, ποσοστού της ετησίας άδειας που εδικαιούντο κατά τον α.ν. 539/45, όπως τροποποιήθηκε με την ν. 1346/83 και όπως εκάστοτε ισχύει, αναλόγου προς το χρόνο εργασίας τους στον ίδιο εργοδότη, χωρίς να καταργηθεί ο βασικός χρόνος των 10 μηνών.

Με τη νέα διάταξη (άρθρο 13 του ν. 3227/2004) καταργείται ο βασικός χρόνος και παρέχεται δικαίωμα αδείας για κάθε εργασιακό έτος, αρχής γενομένης από το πρώτο έτος, εκείνο δηλαδή της προσλήψεως (πρώτο εργασιακό έτος). Επομένως τη δεύτερη άδειά του δικαιούται ο μισθωτός αμέσως μόλις συμπληρωθεί το πρώτο 12μηνο.

Συνοψίζοντας για τους νοσηλευτές ισχύει ότι πρέπει να συμπληρώσουν ένα έτος πραγματικής εργασίας για να θεμελιώσουν δικαίωμα για λήψη αδείας, αφού οι ευνοϊκές διατάξεις που ισχύουν για τον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν ακόμα επεκταθεί στο δημόσιο.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy