Ανακοινώσεις

Άκυρο και ανυπόστατο το υπ. πρωτ. 5734/20-3-13 έγγραφο της κ. Φωτιάδου

Aναφορικά με το υπ’ αριθ. πρωτ. 5734/20-3-13 έγγραφο της Διευθύντριας του ΓΝ Κατερίνης που ετέθη υπόψιν μας, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ επισημαίνει τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 25 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα – Ν. 3528/2007- ο οποίος κατήργησε τον Ν. 2683/1999– και συγκεκριμένα στην παράγραφο 5 αυτού που ρυθμίζει το ζήτημα της προσυπογραφής εγγράφων από τον Προϊστάμενο προβλέπεται: «5. Οι προϊστάμενοι όλων των βαθμίδων οφείλουν να προσυπογράφουν τα έγγραφα που ανήκουν στην αρμοδιότητα τους και εκδίδονται με την υπογραφή του προϊσταμένου τους. Αν διαφωνούν, οφείλουν να διατυπώσουν εγγράφως τις τυχόν αντιρρήσεις τους. Αν παραλείψουν να προσυπογράψουν το έγγραφο, θεωρείται ότι το προσυπέγραψαν.»

Η διάταξη αυτή ρυθμίζει τα σχετικά με την προσυπογραφή των εγγράφων για την έκδοση των οποίων είναι αναγκαία εκ του Νόμου η υπογραφή του Προϊσταμένου. Ο Προϊστάμενος που διαφωνεί οφείλει να διατυπώσει τη διαφωνία του εγγράφως και αν παραλείπει να προσυπογράψει το έγγραφο, θεωρείται ότι το προσυπέγραψε.

Η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου, της οποίας εσφαλμένως γίνεται επίκληση, κάνει λόγο για απαλλαγή του υπαλλήλου από την ευθύνη, κατόπιν εγγράφου διατύπωσης των αντιρρήσεων του με εντελλόμενη ενέργεια  και όχι για απαλλαγή του Προϊσταμένου. Αν ο Νομοθέτης επιθυμούσε την απαλλαγή και των Προϊσταμένων από την ευθύνη, σε περίπτωση εγγράφου διατυπώσεως αντιρρήσεων, θα το ανέφερε ρητά και στην παράγραφο 5 του άρθρου 25.

Η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, είναι ιεραρχικώς Προϊστάμενη όλων των Νοσηλευτών του Νοσοκομείου και όχι απλή υπάλληλος ώστε να επικαλείται την παράγραφο 4 του άρθρου  25 του Υπαλληλικού Κώδικα.  Δυνάμει των βασικών αρχών που εφαρμόζονται στη Δημόσια Διοίκηση, άλλωστε, δεν νοείται γενική ρήτρα απαλλαγής από την ευθύνη των Προϊσταμένων, οι οποίοι κατέχουν θέσεις ευθύνης και λαμβάνουν το προβλεπόμενο επίδομα ακριβώς εξ αυτού του λόγου.

Η δήλωσή της Διευθύντριας ΝΥ περί γενικής απαλλαγής της από την ευθύνη για τα έγγραφα που δεν έχει προσυπογράψει είναι κατά νόμον ανυπόστατη, άλλως άκυρη.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy