Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

«Άμεση εφαρμογή του Ν.4931/2022 για την καταβολή μηνιαίου επιδόματος θέσης ευθύνης στους Προϊσταμένους των Κέντρων Υγείας»

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε καταγγελία προς το Υπουργείο Υγείας και τις Υγειονομικές Περιφέρειες σχετικά με την άμεση καταβολή μηνιαίου επιδόματος θέσης ευθύνης στους Προϊσταμένους των Κέντρων Υγείας. Αναλυτικά η καταγγελία:

Αξιότιμοι,

Όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις του άρθρου 3 του Νόμου 4238/2014 και μετά την συμπλήρωσή τους με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Νόμου 4931/2022, στα Κέντρα Υγείας προβλέπεται ρητώς η εκτέλεση καθηκόντων Προϊσταμένου στο Τμήμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Λοιπών Επαγγελματιών Υγείας καθώς και στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Μέριμνας, με τα οποία διαρθρώνεται ένα Κέντρο Υγείας, εξαιρουμένων των άγονων και προβληματικών περιοχών Α` κατηγορίας.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις ο νομοθέτης υποδεικνύει τον ορισμό Προϊσταμένου στις κατά τα ανωτέρω οργανικές μονάδες των Κέντρων Υγείας, οι οποίες λειτουργούν ως ενιαίες αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης της οικείας Υ.Πε. Άρα θα πρέπει να είναι αυτονόητο ότι οι συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης θα πρέπει να καλύπτονται από υπαλλήλους, καθώς στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης δε νοείται να λειτουργούν οργανικές μονάδες, έχοντας κενές θέσεις ευθύνης.

Επιπλέον, οι υπάλληλοι που τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι σε Τμήμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Λοιπών Επαγγελματιών Υγείας των Κέντρων Υγείας, από την στιγμή ανάληψης των καθηκόντων προϊσταμένου και για όσο χρόνο εκτελούν τα καθήκοντα αυτά, δικαιούνται να λαμβάνουν το προβλεπόμενο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 περίπτωση αζ του Νόμου 4354/2015, ορίζεται σαφώς ότι: «Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής : … αζ) Προϊστάμενοι Τμημάτων, διακόσια ενενήντα (290) ευρώ…».

Ως ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., προασπίζοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών μας, σας καλούμε να εφαρμόσετε άμεσα τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 4354/2015, καθώς οποιαδήποτε διαφορετική πρακτική, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το νομοθέτη και θίγει τα συμφέροντα των υπαλλήλων, οι οποίοι εκτελούν χρέη Προϊστάμενων στα Τμήματα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Λοιπών Επαγγελματιών Υγείας των Κέντρων Υγείας.

Ευελπιστώντας στην άμεση συμμόρφωσή σας,  αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy