Ανακοινώσεις Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ. 'Εβρου - ΕΣΥ

Έκθεση Πεπραγμένων 2010 ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Ν. Έβρου

 • 16/11/09: Σύσταση του ΣΥΝΟ-ΕΣΥ Έβρου από 32 ιδρυτικά μέλη σύμφωνα με το καταστατικό του και εγγραφή του στο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης.
 • 19/3/10: Διοργάνωση της πρώτης ημερίδας του ΣΥΝΟ-ΕΣΥ Έβρου με θέμα « Ο Νοσηλευτής στην Περιφέρεια» και εκλογές για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
 • 19/3/10: Συγκρότηση του ΔΣ του ΣΥΝΟ-ΕΣΥ Έβρου (ανάδειξη του προεδρείου και των μελών).
 • 1/4/10: Αίτημα προς το Τμήμα Προσωπικού για γνωστοποίηση της δύναμης του Νοσηλευτικού Προσωπικού σύμφωνα με την κατάσταση υπηρετούντων και τον οργανισμό του ΠΓΝΑ.
 • 8/4/10: Δελτίο Τύπου προς τη Διοίκηση του ΠΓΝΑ και τα ΜΜΕ για τα αποτελέσματα των εκλογών και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΝΟ-ΕΣΥ  Έβρου.
 • 19/4/10: Αίτημα προς τη Διοίκηση του ΠΓΝΑ για την αντικατάσταση των κλιβάνων φορμαλδεΰδης με κλιβάνους πλάσματος και τη χορήγηση ειδικής άδειας  κλειστού χώρου εργασίας  στο προσωπικό της αποστείρωσης.
 • 22/4/10: Απόφαση του ΔΣ του ΣΥΝΟ-ΕΣΥ  Έβρου για συμμετοχή στην Πανελλήνια Κλαδική Ομοσπονδία των Νοσηλευτών με την επωνυμία Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ) και τον ορισμό αντιπροσώπων σε αυτή.
 • 7/5/10: Έγγραφη αίτηση προς τη Διοίκηση για τη χορήγηση αντιγράφου της απόφασης βάσει της οποίας περικόπηκε τμήμα των πρόσθετων αμοιβών του νοσηλευτικού προσωπικού για το μήνα Μάρτιο.
 • 7/5/10: Άμεση αντίδραση του ΔΣ του ΣΥΝΟ-ΕΣΥ  Έβρου στην περικοπή των πρόσθετων αμοιβών του μηνός Μαρτίου με συνάντηση την ίδια μέρα με τον Διοικητή του ΠΓΝΑ και απόσπαση υπόσχεσής του για αναδρομική χορήγηση των οφειλόμενων αμοιβών.
 • 17/5/10: Συνάντηση του ΔΣ του ΣΥΝΟ-ΕΣΥ  Έβρου με τον Διοικητή του ΠΓΝΑ για θέματα που απασχολούν τους νοσηλευτές του νοσοκομείου.
 • 28/5/10: Αίτημα προς τη διοίκηση του ΠΓΝΑ για την ίδρυση γραφείου εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
 • 2/6/10: Συμμετοχή σε δυναμική κινητοποίηση της ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ (κατάληψη του Υπουργείου Υγείας) με αφορμή την απόφαση της Υπουργού για αναβολή των εκλογών της ΕΝΕ.
 • 7/6/10: Καταγγελία προς την πολιτική ηγεσία του ΥΥΚΚΑ και τους τοπικούς βουλευτές για την κατάθεσης τροπολογίας που αναφέρεται στην αναβολή των εκλογών της ΕΝΕ.
 • 8/6/10: Συμμετοχή σε δυναμική κινητοποίηση της ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ (πορεία διαμαρτυρίας και κατάληψη του Υπουργείου Υγείας) με αφορμή την απόφαση της Υπουργού για αναβολή των εκλογών της ΕΝΕ.
 • 16/6/10: Κλιμάκιο του ΣΥΝΟ-ΕΣΥ  Έβρου επισκέφθηκε το Κ.Υ. Σουφλίου, το Γ.Ν. Διδυμοτείχου και το Κ.Υ. Ορεστιάδας με σκοπό την ενημέρωση τους για την ίδρυση του συλλόγου και την καταγραφή των προβλημάτων τους.
 • 24/6/10: Κατάθεση εγγράφου προς τη Διοίκηση του ΠΓΝΑ με προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας του τμήματος διακίνησης ασθενών από και προς τα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια.
 • 24/6/10: Κατάθεση εγγράφου σε συνέχεια  του από 19/4/10 αιτήματος σχετικά με το Τμήμα Αποστείρωσης λόγω αδράνειας της Διοίκησης (μη χορήγηση έγγραφης απάντησης).
 • 24/6/10: Αίτημα προς τη Διοίκηση του ΠΓΝΑ για τη διάθεση χώρου στέγασης στο σύλλογό μας.
 • 24/6/10: Κατάθεση αίτησης για την εκπροσώπηση  με γνωμοδοτικό χαρακτήρα του ΣΥΝΟ-ΕΣΥ  Έβρου στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΠΓΝΑ για θέματα που αφορούν στη Νοσηλευτική Υπηρεσία.
 • 9/7/10: Κατάθεση εγγράφου προς τη Διοίκηση διαμαρτυρόμενοι για την ανάθεση πλήρους ευθύνης στους νοσηλευτές όσον αφορά τη διαλογή ασθενών στο ΤΕΠ στη διάρκεια της απογευματινής και νυκτερινής βάρδιας λόγω απουσίας ειδικευμένου ιατρού.
 • 9/7/10: Αίτημα προς το Διοικητή του ΠΓΝΑ για τη συμμετοχή του συλλόγου μας στον ετήσιο προγραμματισμό των αναγκών του νοσοκομείου σε Νοσηλευτές/τριες.
 • 23/9/10: Κατάθεση εγγράφου προς το Διοικητή, τη Δ.Ν.Υ και τη Δ.Ι.Υ σχετικά με την ανάθεση αλλότριου καθήκοντος (συνοδεία περιστατικών της ΜΕΘ στα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια) στους Νοσηλευτές.
 • 27/9/10: Κατάθεση εγγράφου προς το Διοικητή, τη Δ.Ν.Υ και τη Δ.Ι.Υ σχετικά με την ανάθεση αλλότριου καθήκοντος (συνοδεία διακομισθέντων περιστατικών από ΜΕΘ ΚΔΧΚ στην Καρδιοχειρουργική κλινική) στους Νοσηλευτές.
 • 15/10/10: Αίτημα προς τη Διοίκηση του Γ.Ν Διδυμοτείχου σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης στον Υπεύθυνο της ορθοπεδικής ύστερα από ανάθεση από το ΔΣ του νοσοκομείου.
 • 19/10/10: Αίτημα χορήγησης αντιγράφου των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ του ΠΓΝΑ που αφορούν Νοσηλευτικά ζητήματα. Σκοπός ήταν η παρακολούθηση του θέματος που προέκυψε στις μονάδες μετά από την κατάθεση των εγγράφων μας στις 23/9/10 και 27/9/10 και της εισηγήσεως της Δ.Ν.Υ προς το ΔΣ του ΠΓΝΑ περί ελλείψεως σαφήνειας στο αρμόδιο νομοθετικό πλαίσιο ήτοι Π.Δ. 351/1989 περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των Νοσηλευτών.
 • 22/10/10: Ενημέρωση των μελών του ΣΥΝΟΕΣΥ – ΕΒΡΟΥ για τη διεκδίκηση του επιδόματος των 300€ από την ομοσπονδία η οποία καλύπτει εξ ολοκλήρου τα δικαστικά έξοδα και χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση  καταβολής ποσοστού επί του επιδικασθέντος ποσού σε δικηγόρο σε αίσια έκβαση της υπόθεσης.
 • 27/10/10: Εν αναμονή της έγγραφης απόφασης του ΔΣ του ΠΓΝΑ στην πιο πάνω εισήγηση της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  , το προεδρείο του συλλόγου μας επισκέφτηκε το προεδρείο της ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ  ταξιδεύοντας στην Αθήνα αυθημερόν. Μετά από λεπτομερή ενημέρωση της ομοσπονδίας για τα τρέχοντα ζητήματα ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ επικοινώνησε με τον Διοικητή του ΠΓΝΑ ,τον οποίο ενημέρωσε για τη στάση της Ομοσπονδίας σε δύο θέματα: α) για τον αξονικό και τη συνοδεία νοσηλευτών στα περιστατικά ότι πρόκειται περί αλλότριου καθήκοντος και ότι θα καταφύγει  σε Διοικητικό Δικαστήριο, σε αντίθετη απόφαση του ΔΣ του ΠΓΝΑ και β) για την αντισυνδικαλιστική στάση του ΣΥΚΝΕ συμφωνήθηκε η διατέλεση έρευνας (ΕΔΕ) για τον τρόπο λήψης της ονομαστικής κατάστασης των μελών του ΣΥΝΟ ΕΣΥ ΕΒΡΟΥ από το ΣΥΚΝΕ. Ακόμη έγινε ενημέρωση για την καταγγελία της ΠΑΣΥΝΟ εσυ ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά του ΣΥΚΝΕ και παντός υπευθύνου.
 • 1/11/10: Αίτημα προς τη Διοίκηση του ΠΓΝΑ σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης, στη νοσηλεύτρια Τ.Ε. του Κ.Υ. Σουφλίου κα Μ.Σ.
 • 24/11/10: Έγγραφο προς τη Διευθύντρια της  Νοσηλευτικής Υπηρεσίας προκειμένου να τοποθετηθεί εγγράφως στο θέμα της συνοδείας από Νοσηλευτές των περιστατικών της μονάδας στα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια καθώς και τις διακομιδές αυτών στις κλινικές.
 • 24/11/10: Κατάθεση εγγράφου προς τη Διευθύντρια  της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  σχετικά με την έκδοση προγράμματος εβδομαδιαίας εργασίας με βάση των επαγγελματικό τίτλο.
 • 15/12/10: Δελτίο Τύπου προς τους Νοσηλευτές του ΠΓΝΑ σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων του Νοσηλευτικού Προσωπικού ( Ώρες Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου) το οποίο εκδόθηκε μετά από συνάντηση που είχε κλιμάκιο του συλλόγου μας με τον Υποδιοικητή και τον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας.
 • 21/12/10: Συγκέντρωση των αιτήσεων των μελών του ΣΥΝΟ-ΕΣΥ ΕΒΡΟΥ που συμμετέχουν με την ομοσπονδία μας στην διεκδίκηση του επιδόματος των 300€ και αποστολή αυτών στην ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ.

Επιπλέον:

 • Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τις Διοικήσεις και τις Διευθύνσεις των Υπηρεσιών προκειμένου να επεξηγηθούν αναλυτικά οι σχετικές παρεμβάσεις και καταγγελίες του ΣΥΝΟ ΕΣΥ ΕΒΡΟΥ.
 • Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους Νοσηλευτές καθώς και επισκέψεις σε τμήματα και εξωνοσοκομειακές δομές σε όλο το νομό για ενημέρωση.
 • Δημιουργήθηκε η Ιστοσελίδα του ΣΥΝΟ ΕΣΥ ΕΒΡΟΥ (http://synoesyevrou.dlogspot.com) καθώς και email (synoesyevrou@gmail.com) για ενημέρωση σε θέματα που αφορούν από και προς τα μέλη μας.
 • Δημοσιεύσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΣΥΝΟ ΕΣΥ ΕΒΡΟΥ, στο περιοδικό της Ομοσπονδίας «Σύγχρονος Νοσηλευτής».

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝΟ-ΕΣΥ ΕΒΡΟΥ

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Γεώργιος  Ποντισίδης Αντώνιος  Ποντίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy