Ανακοινώσεις Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ. Πέλλας - ΕΣΥ

Έκθεση Πεπραγμένων 2010 ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Πέλλας

Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων από 06/11/2009 έως 13/12/2010:

06/11/2009

Έγγραφο προς τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας & την προϊσταμένη της Καρδιολογικής κλινικής του Γ.Ν. Έδεσσας αναφορικά με τη φιλοξενία ασθενών σε άλλη κλινική.

09/11/2009

Απάντηση σε Νοσηλεύτρια του Γ.Ν. Έδεσσας αναφορικά με την ύπαρξη νόμου περί απαλλαγής διαζευγμένης νοσηλεύτριας, η οποία έχει την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού της, από το κυκλικό ωράριο.

15/12/2009

Έγγραφο Διαμαρτυρίας προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,τον Υφυπουργό και την Γ. Γραμματέα, αναφορικά με την αποδοχή της γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ με αρ.1072009, από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας (θέμα: προαιρετική η εγγραφή στην ΕΝΕ των υπηρετούντων Νοσηλευτών στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ).

13/01//2010

Απαντητική επιστολή προς Νοσηλεύτριες αναφορικά με το καθεστώς της υπερωριακής απασχόλησης των νοσηλευτών.

21/01/2010

Απαντητική επιστολή προς Νοσηλεύτρια του Γ.Ν. Έδεσσας αναφορικά με την διενέργεια μετατάξεων νοσηλευτικού προσωπικού.

08/03/2010

Απαντητική επιστολή προς Νοσηλεύτρια αναφορικά με τη χορήγηση ειδικής πρόσθετης άδειας σε υπαλλήλους που έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι.

10/03//2010

Απαντητική επιστολή προς Νοσηλεύτρια αναφορικά με τον θεσμό της μετάταξης από μια οργανική θέση, ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, σε κενή οργανική θέση, άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

16/3/2010

Συμμετοχή στην απεργία της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, πορεία  στο Υπουργείο Υγείας και διαμαρτυρία για : Άμεσες προσλήψεις μόνιμων Νοσηλευτών, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, όχι στις περικοπές μισθών και επιδομάτων, όχι στην αύξηση και την εξομοίωση των ορίων ηλικίας, δημόσια & δωρεάν υγεία, ενίσχυση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης & της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

23/03//2010

Διοικητικό Συμβούλιο

31/03//2010

Απαντητική επιστολή προς τρεις νοσηλεύτριες αναφορικά με την εξαίρεση του νοσηλευτικού προσωπικού από την πλήρη ένταξή του στο κυκλικό ωράριο, όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

17/05//2010

Διοικητικό Συμβούλιο

17/5/10

Συνάντηση με τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Έδεσσας κα Βλαδίκα Κ., για θέματα όπως: Επιδότηση αγοράς κατοικίας, προσλήψεις (μόνιμου προσωπικού & συμβάσεις), τροποποίηση οργανισμών των ΚΥ Αριδαίας, Σκύδρας και Άρνισσας, φιλοξενία ασθενών σε άλλες κλινικές, αυτόνομη λειτουργία των τμημάτων Καρδιολογικής και Παιδιατρικής, επίδομα προϊσταμένης σε νοσηλεύτρια η οποία εκτελεί πλήρη καθήκοντα μετά από ανάθεση, 10 ημέρες άδεια στα ΤΕΠ, R για εφημερίες νοσηλευτών (5 R το χρόνο) και μηχανοργάνωση των τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κλπ.

20/5/10

Συμμετοχή στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, την οποία συγκάλεσε η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κα Τζάκρη Θεοδώρα  με θέμα: Η λειτουργία των γενικών Νοσοκομείων Γιαννιτσών, Έδεσσας, των τεσσάρων Κέντρων Υγείας και του ΕΚΑΒ του Νομού. Από τον Σύλλογο τέθηκαν τα προβλήματα του νοσηλευτικού προσωπικού του Νομού Πέλλας, οι επιπτώσεις αυτών στους νοσηλευτές και προτάσεις για την επίλυσή τους (ελλείψεις, προσλήψεις, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, επίδομα εφημερίας, τροποποίηση των πεπαλαιωμένων οργανισμών των Κέντρων Υγείας κλπ).

21/5/10

Συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Έδεσσας κο Δαβόρα Β., κατά την οποία τέθηκαν τα προβλήματα του νοσηλευτικού προσωπικού και προτάσεις για την επίλυση αυτών, όπως: Επιδότηση αγοράς κατοικίας, προσλήψεις (μόνιμου προσωπικού & συμβάσεις), τροποποίηση οργανισμών των ΚΥ Αριδαίας, Σκύδρας και Άρνισσας, φιλοξενία ασθενών σε άλλες κλινικές, αυτόνομη λειτουργία των τμημάτων Καρδιολογικής και Παιδιατρικής, επίδομα προϊσταμένης σε νοσηλεύτρια, η οποία εκτελεί πλήρη καθήκοντα μετά από ανάθεση.

25/05/2010

Απαντητική επιστολή προς Νοσηλεύτρια του Ν.Πέλλας με θέμα: Μειωμένο ωράριο εργασίας μόνιμου υπαλλήλου λόγω αναπηρίας του ίδιου ή/και ατόμου του οποίου την επιμέλεια έχει αναλάβει ο υπάλληλος με δικαστική απόφαση.

28/05/10

Συζητήθηκαν τα προβλήματα των Νοσηλευτών του Νοσοκομείου Γιαννιτσών πραγματοποιώντας επίσκεψη στα εξής τμήματα: TEΠ, Ψυχιατρική, Καρδιολογική και Ορθοπεδική.

28/05/10

Συνάντηση με τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Γιαννιτσών κα Πασαλή Ελένη, κατά την οποία τέθηκαν τα προβλήματα του νοσηλευτικού προσωπικού και προτάσεις για την επίλυση αυτών.

28/05/10

Συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Γιαννιτσών κο Μάρκου Παύλο, όπου τέθηκαν τα προβλήματα του νοσηλευτικού προσωπικού και προτάσεις για την επίλυση αυτών: (Επίδομα θέσης προϊσταμένων, προσλήψεις, πολλά χρωστούμενα  R, επιστροφή όλων των μετακινήσεων στο Νοσοκομείο εκτός από αυτούς που έχουν σοβαρά προβλήματα, 5 R εφημερίας, τα έγγραφα που απευθύνονται προς το νοσηλευτικό προσωπικό να υπογράφονται και να παραλαμβάνονται από τους ίδιους, λάθη στις πρόσθετες αμοιβές, R νοσηλευτή κλπ).

02/06/2010

Συμμετοχή στη διαμαρτυρία για την αναβολή των εκλογών της ΕΝΕ μέσω της

Κατάληψης  του ΥΥΚΚΑ.

06/06/2010

Συζητήθηκαν τα προβλήματα των Νοσηλευτών του Νοσοκομείου Έδεσσας κατά την πραγματοποίηση επίσκεψης στα εξής τμήματα: TEΠ, Καρδιολογική, Αιμοδοσία, Ουρολογική και Ορθοπεδική.

07/06/2010

Ανακοίνωση προς κο Πάγκαλο, κο Ξυνίδη, κο Παμπούρη, κο Τσίπρα, κα Παπαρήγα, κο Παπανδρέου, κα Ξενογιαννακοπούλου, κα Γεννηματά, κο Πολύζο & κο Δημόπουλο, για την απόφαση του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την αναβολή των εκλογών της ΕΝΕ.

8/6/2010

Συμμετοχή στη διαμαρτυρία για την αναβολή των εκλογών της ΕΝΕ μέσω της

Κατάληψης  του ΥΥΚΚΑ.

08/06/2010

Επιστολή-Διαμαρτυρία στην ΕΡΤ Θεσσαλονίκης & στον τοπικό τύπο (ΠΡΩΙΝΗ ΤΟΥ Ν ΠΕΛΛΑΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) για την απόφασή του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την αναβολή των εκλογών της ΕΝΕ.

08/06/2010

Επιστολή-διαμαρτυρία προς τους βουλευτές, κο Καρασμάνη, κο Θεοδωρίδη, κο Γιουματζίδη & την υφυπουργό κα Τζάκρη Θ. για την απόφασή του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την αναβολή των εκλογών της ΕΝΕ.

09/06/2010

Καταγγελτική επιστολή στον τοπικό τύπο (ΠΕΛΛΑNEWS) για την απόφασή του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την αναβολή των εκλογών της ΕΝΕ.

09/06/2010

Συζητήθηκαν τα προβλήματα των Νοσηλευτών του Νοσοκομείου Έδεσσας κατά την πραγματοποίηση επίσκεψης στα εξής τμήματα: Καρδιολογική, Παιδιατρική, Παθολογική, ΜΕΘ & Ουρολογική.

09/06/2010

Συνάντηση με τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Έδεσσας κα Βλαδίκα Κ.: (Έγγραφο για Μαίες στα ΚΥ, μετακίνηση νοσηλευτών από τα ΚΥ στο Νοσοκομείο, άδεια οθονών οπτικής καταγραφής σε νοσηλευτές της ΜΕΘ, κλπ).

09/06/2010

Συνάντηση με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Έδεσσας κο Δαβόρα Β., όπου δόθηκαν απαντήσεις από τον Διοικητή για τα εξής προβλήματα: Επιδότηση αγοράς κατοικίας, προσλήψεις (μόνιμου προσωπικού & συμβάσεις), τροποποίηση οργανισμών των ΚΥ Αριδαίας, Σκύδρας και Άρνισσας, φιλοξενία ασθενών σε άλλες κλινικές, αυτόνομη λειτουργία των τμημάτων Καρδιολογικής και Παιδιατρικής, επίδομα προϊσταμένης σε νοσηλεύτρια η οποία εκτελεί πλήρη καθήκοντα μετά από ανάθεση, μετακίνηση νοσηλευτών από τα ΚΥ στο Νοσοκομείο κλπ ).

14/06/2010

Συνάντηση με τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Γιαννιτσών κα Πασαλή Ελένη ,όπου τέθηκαν τα προβλήματα του νοσηλευτικού προσωπικού και προτάσεις για την επίλυση αυτών, όπως: επίδομα θέσης προϊσταμένων, 10 ημέρες άδεια στα ΤΕΠ κλπ.

14/06/2010

Επίσκεψη στο ΚΥ Κρύας Βρύσης όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα των Νοσηλευτών (Νοσηλευτές εκτός ΚΥ για τοποθέτηση ουρολογικού καθετήρα κλπ.).

06/07//2010

Διοικητικό Συμβούλιο

15/08/2010

Επίσκεψη στο ΚΥ Αριδαίας, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα.

05/10//2010

Συνάντηση με τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Έδεσσας κα Ανδρεάδου Σοφία, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα του νοσηλευτικού προσωπικού και τέθηκαν προτάσεις για την επίλυση αυτών:(φιλοξενία ασθενών, αυτόνομη λειτουργία των τμημάτων Παιδιατρικής & Καρδιολογικής, συμμετοχή της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Διοικητικό & Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, μηχανογράφηση των τμημάτων (άδεια οπτικής καταγραφής), το Νοσοκομείο να καλύπτει τα έξοδα για τα σεμινάρια, προκήρυξη 7Κ & άλλες προσλήψεις με γρήγορες διαδικασίες, επίδομα πρώτης κατοικίας).

05/10//2010

Διοικητικό Συμβούλιο

15/10/2010

Γνωμοδοτικό σημείωμα προς Νοσηλεύτρια του Γ.Ν. Έδεσσας, σχετικά με τις προϋποθέσεις βαθμολογικής αναγνώρισης της προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε πριν τη μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας.

15/11/2010

Έγγραφο προς τoν Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: Τροποποίηση του Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, αναφορικά με τη μοριοδότηση νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διαδικασία των κρίσεων.

02/12/2010

Έγγραφο προς το Διοικητή & τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Έδεσσας σχετικά με τη συνδικαλιστική άδεια.

03/12/2010

Έγγραφο προς τον Διευθυντή και την προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  του Κέντρου Υγείας Κρύας Βρύσης αναφορικά με τις αρμοδιότητες Επισκεπτών Υγείας.


Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                         Η Γραμματέας

Μαργαρίτα Ταουσάνη                        Ευαγγελία Πλατσιώτα

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy