Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Αίτημα υποχρεωτικής διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου SARS – CoV-2και επαναφορά χρονικής παράτασηςπεριοριστικών μέτρων στις 14 ημέρες στους Νοσηλευτές-τριες

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.), αποτελεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, υπαγόμενη στις διατάξεις του Νόμου 1264/1982.

Καθημερινά βρίσκεται στο πλευρό των σκληρά δοκιμαζόμενων συναδέρφωνπου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας του COVID-19,σας επισημαίνει τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την πρωτοφανή υγειονομική κρίση, την οποία βιώνουν όλοι οι επαγγελματίες υγείας και η οποία κλονίζει συθέμελα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο οι Νοσηλευτές ηρωικά στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις, με γνώμονα τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας της υγείας των Νοσηλευτών-τριών, στο πεδίο της πρόληψης και της μετάδοσης του COVID – 19 στην ευρύτερη κοινότητα, αιτούμεθα την καθιέρωση της υποχρεωτικής διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου SARS-CoV-2 για τους Νοσηλευτές-τριες, επί εμφάνισης παθολογικής συμπτωματολογίας, με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση του SARS-CoV-2 και την απομόνωση – περιορισμό τους, για την πρόληψη μετάδοσης του ιού στο εργασιακό, οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.Επίσης αιτούμεθα την περαιτέρω επέκταση του υποχρεωτικού εργαστηριακού ελέγχου SARS-CoV-2 στους Νοσηλευτές-τριες, κατά την επάνοδο στην υπηρεσία τους (μετά τον υποχρεωτικό κατ’ οίκον περιορισμό και πριν την ανάληψη καθηκόντων), προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι αρνητικοί στον COVID – 19.

Επιπλέον, σας αναφέρουμε ότι από την καθημερινή επικοινωνία της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. με τα Πρωτοβάθμια Σωματεία (ΣΥ.ΝΟ.), προκύπτει ότι το υπάρχον υποστελεχωμένο νοσηλευτικό προσωπικό είναι εξουθενωμένο, ενώ όπως γνωρίζετε υπάρχουν ήδη ύποπτα κρούσματα μεταξύ των νοσηλευτών-τριών, με ενεργή παθολογική συμπτωματολογία. Ωστόσο, επειδή οι οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. για το γενικό πληθυσμό προβλέπουν ως ελάχιστο χρονικό διάστημα περιορισμού και απομόνωσης των ύποπτων κρουσμάτων, τις δεκατέσσερις (14) ημέρες,θεωρούμε ως αυτονόητο και δεδομένο, το ίδιο επιστημονικό κριτήριο να ισχύει και για τους Νοσηλευτές – τριεςτων οποίων η υγεία δεν είναι δυνατόν να αποτιμάται ως λιγότερο σημαντική. Για το σκοπό αυτό αιτούμεθα την επέκταση της συγκεκριμένης άδειας περιορισμού και απομόνωσης για τους Νοσηλευτές-τριες(ως ειδική αναρρωτική άδεια) από επτά (7), σε δεκατέσσερις (14) ημέρες, όπως ισχύει για όλους τους πολίτες.

Με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας, θεωρούμε ότι τα προαναφερόμενα αιτήματά μας, αποτελούν μονόδρομο για τη διασφάλιση της υγείας των Νοσηλευτών-τριών, όσο και των υπολοίπων επαγγελματιών υγείας και κατά συνέπεια όλων των Πολιτών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας 

Γεώργιος Αβραμίδης               ΤζαννήςΠολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy