Δελτία Τύπου Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

«Αίτηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για διακοπή παραγραφής των μισθολογικών κλιμακίων που χάθηκαν τα έτη 2016-2017»

Αξιότιμα μέλη, 

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε δικαστικά τα μισθολογικά κλιμάκια, τα οποία δεν μας χορηγήθηκαν για τα έτη 2016 – 2017 (όπως και σε όλους ανεξαιρέτως τους δημοσίους υπαλλήλους), λόγω της αναστολής χορήγησης (Ν. 4354/2015, άρθρο 26), και καθώς έως σήμερα, υπολογίζεται ότι ο κάθε Νοσηλευτής – τρια ενδέχεται να έχει απωλέσει ένα σημαντικό ποσό, από τη μισθολογική ωρίμανση υπό φυσιολογικές συνθήκες, καλείστε να στείλετε αυτοβούλως ηλεκτρονική αίτηση όχλησης μέχρι 31-12-2022 για διακοπή παραγραφής προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Γι’ αυτό το σκοπό σας επισυνάπτουμε τις Αναλυτικές Οδηγίες και το Υπόδειγμα Αίτησης, το οποίο θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και αφορά όποιον υπάλληλο μελλοντικά θελήσει να κάνει αγωγή, ώστε να μην παραγραφούν οι αξιώσεις  από το  Ελληνικό  Δημόσιο και να του καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά που θα προσδιοριστούν με την Αγωγή  για το  χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017, λόγω αναστολής χορήγησης των Μισθολογικών Κλιμακίων σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4354/2015, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου (ΠΠΠ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που είχε ως αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις στις προαγωγές στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο και την απώλεια μέρους του εισοδήματός μας, όπως ίσχυσε και κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2022. Επίσης τις ίδιες ενέργειες μέχρι 31-12-2022, καλούνται να προβούν και όσοι συνάδελφοι υπηρετούσαν κατά  τα έτη 2016 -2017 κι έπειτα αλλά έχουν λάβει σύνταξη.

Διευκρινίζεται δε, ότι η αίτηση μπορεί να πρωτοκολληθεί και στον φορέα απασχόλησης εκάστου υπαλλήλου (π.χ. τμήμα προσωπικού, τμήμα μισθοδοσίας).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                          Τζαννής Πολυκανδριώτης

Κάντε κλικ εδώ για την αίτηση και για τις αναλυτικές οδηγίες.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy