Παρεμβάσεις

Ανάγκη άμεσης παρέμβασής σας στο Δρομοκαΐτειο για τις συνεχιζόμενες αυθαιρεσίες

Download PDF

Κατ’ επανάληψη έχει απασχολήσει την ομοσπονδία μας η προκλητική συμπεριφορά του προέδρου του ΔΣ του Δρομοκαΐτειου κ. Ν. Τσική, οι ενέργειες του οποίου μαρτυρούν υπέρμετρη αλαζονεία και κραυγαλέα υποτίμηση κάθε έννοιας δικαίου, αναφορικά με τη λειτουργία του εν λόγω ιδρύματος.

Παρότι πρόκειται περί κληροδοτήματος, ο πρόεδρος του ΔΣ, σε καμία περίπτωση δε νομιμοποιείται να αγνοεί τα  ισχύοντα για όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, μιας και το προσωπικό του εν λόγω ιδρύματος προσλαμβάνεται και καλύπτεται οικονομικά εξολοκλήρου από το  ελληνικό κράτος, όπως εξάλλου και κάθε άλλη λειτουργική δαπάνη που προκύπτει (συντήρηση κτηρίων κ.τ.λ).

Συγκεκριμένα, ο κ. Ν. Τσικής, από ετών έχει αφαιρέσει από το λογότυπο και από τη σφραγίδα του Δρομοκαΐτειου την ονομασία της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και λειτουργεί ως πρόεδρος κάποιου αυτόνομου, αυτοδιοικούμενου και αυτοτελούς ιδρύματος, υπό την ανοχή τόσο της διοίκησης της οικείας ΥΠΕ, όσο και των ηγεσιών του Υπουργείου Υγείας από το 2005 μέχρι και σήμερα.

Επιπλέον, αγνοώντας με τρόπο απαράδεκτο τη ζοφερή πραγματικότητα της τραγικής έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού σε συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα της φύσης του ιδρύματος που διοικεί, προβαίνει σε αυθαίρετες μετακινήσεις εργαζομένων από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία σε καθήκοντα παντελώς αλλότρια. Επί παραδείγματι, με την υπαρ. πρωτ. 12163/665493-10/9/2010 εντολή του, ένας Φύλακας Ασθενών μετακινείται στο τηλεφωνείο του νοσοκομείου και τρεις  Βοηθοί Νοσηλευτών, απομακρύνονται από τα νοσηλευτικά τους καθήκοντα και τοποθετούνται σε διοικητικές υπηρεσίες, δηλαδή σε  θέσεις παντελώς ξένες με το αντικείμενο για το οποίο προσλήφθηκαν και μισθοδοτούνται από το δημόσιο…

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ κατόπιν της διαπίστωσης των επαναλαμβανόμενων αυθαιρεσιών του ΔΣ του Δρομοκαΐτειου και της άχρωμης παρουσίας της διοίκησης που διορίζεται από το Υπουργείο Υγείας, θεωρεί αυτονόητη την αναγκαιότητα της απόλυτης ένταξης του εν λόγω νοσοκομείου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Μέχρι να γίνει αυτό, πιστεύουμε ότι η επιστροφή στα καθήκοντά τους, των υπαλλήλων που ανήκουν στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, είναι επιβεβλημένη, τόσο από τα πράγματα, όσο και από τη στοιχειώδη επαγγελματική ηθική, εκτός και αν οι ενέργειες του  κ. Ν. Τσική διέπονται από τους νόμους άλλου κράτους.

Αναμένουμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος        Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας       Νικόλαος Ορφανός

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy