Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά

Σε μια εποχή που επιχειρείται να εκθεμελιωθεί βάναυσα η έννοια του αυτονόητου και να αποδομηθούν με τρόπο σκαιό και πρωτοφανή εργασιακά κεκτημένα δεκαετιών, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ καλεί τους νοσηλευτές σε συνεχή επαγρύπνηση με αυξημένο αίσθημα ευθύνης για τις ραγδαίες εξελίξεις που επίκεινται.

Η Ομοσπονδία μας, με αφορμή τον δρομολογημένο διάλογο για την επανεξέταση της λίστας των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, έχει καταστεί ο αντιπροσωπευτικότερος συνομιλητής με την Πολιτεία για τους νοσηλευτές την τελευταία πενταετία, γεγονός που πιστοποιείται από την αναδρομή σε προγενέστερα έγγραφά μας.

Επ’ αυτού κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε με συγκεκριμένα στοιχεία στη δράση μας για το θέμα αυτό.

Συγκεκριμένα με το υπαριθμ. πρωτ. 497/29-12-2007, προς την Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κ. Πετραλιά επισημαίνεται η ανάγκη άμεσης ένταξης των νοσηλευτών στα ΒΑΕ στα πλαίσια του διαλόγου που τελικά δεν ολοκληρώθηκε.

Επιπλέον με τα υπαριθμ. πρωτ. 166/25-5-2007 έγγραφο προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αιτηθήκαμε την επέκταση του θεσμού των ΒΑΕ στο δημόσιο, με αποτέλεσμα την υπαριθμ. πρωτ. 84692/0092 από 18-6-2007 απάντηση του εν λόγω υπουργείου προς την ομοσπονδία μας. Επίσης, με το υπαριθμ. πρωτ. 167/25-5-2007 προς το Υπουργείο Απασχόλησης θέτουμε το θέμα των ΒΑΕ, λαμβάνοντας την υπαριθμ. πρωτ. Φ 10221/17768/1092 από 21-6-2007. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η υπαριθμ. πρωτ. Φ 10221/27506 από 24-10-2007 απάντηση του ίδιου υπουργείου.

Μετά από ερώτημα της ομοσπονδίας μας, το Γενικό Λογιστήριο του κράτους απευθύνεται προς το Υπουργείο Οικονομικών με το υπαριθμ. πρωτ. 2/37854/0022 από 21-6-2007 έγγραφό του, διαβιβάζοντας το αίτημα της ΠΑΣΥΝΟ για τα ΒΑΕ.

Ακολούθως, με το υπαριθμ. πρωτ. 176/31-3-2010 προς τον Υπουργό Οικονομικών θέσαμε εκ νέου θέμα ένταξης του νοσηλευτικού επαγγέλματος στα ΒΑΕ, όπως και με το υπαριθμ. πρωτ. 170/31-3-2010 προς την Υπουργό Υγείας ΚΚΑ και με το 173/31-3-2010 προς τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ επανήλθε με το υπαριθμ. πρωτ. 493/ 11-10-2010 προς το νυν Υπουργό Υγείας κ. Λοβέρδο, με τον οποίο υπήρξε και συνάντηση για το θέμα, λαμβάνοντας τη διαβεβαίωσή του ότι θα εισηγηθεί θετικά στα συναρμόδια υπουργεία, ώστε το νοσηλευτικό προσωπικό να ενταχθεί στα ΒΑΕ.

Η παράθεση των παραπάνω εγγράφων, δεν αποσκοπεί στη δημιουργία εντυπώσεων, αλλά έχει σα σκοπό να καταγράψει τη δράση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στο συγκεκριμένο θέμα της προσπάθειας που γίνεται για την ένταξη των νοσηλευτών στα ΒΑΕ, τη στιγμή που άλλοι αυτόκλητοι «προστάτες», πλειοδοτώντας σε λαϊκισμό, επιχειρούν να εξαπατήσουν τους νοσηλευτές, κάνοντας εν γνώσει τους ανέφικτες προτάσεις για ένταξη στα ΒΑΕ όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία.

Κάντε κλικ στα παρακάτω έγγραφα που ακολουθούν σε ηλεκτρονική μορφή προς ενημέρωση των μελών μας.

  1. Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με θέμα: “Επέκταση του θεσμού των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων στο Δημόσιο στις 18 Ιουνίου 207”
  2. Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με θέμα: “Διαβίβαση Εγγράφου στις 21 Ιουνίου 2007”
  3. Έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας με θέμα: “Ένταξη της ειδικότητας των Νοσηλευτών στου Ε.Σ.Υ στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων στις 24 Οκτωβρίου 2007”
  4. Έγγραφο Παρέμβασης της ΠΑΣΥΝΟ με θέμα: “Ένταξη του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος στα Βαρέας και Ανθυγιεινά στις 28 Δεκεμβρίου 2007”
  5. Έγγραφο Παρέμβασης της ΠΑΣΥΝΟ με θέμα: “Ένταξη του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος στα Βαρέας και Ανθυγιεινά στις 11 Οκτωβρίου 2010”
  6. Έγγραφο Παρέμβασης της ΠΑΣΥΝΟ με θέμα: “Ένταξη του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος στα Βαρέας και Ανθυγιεινά στις 31 Μαρτίου 2010 με Αρ. πρωτ. 170”
  7. Έγγραφο Παρέμβασης της ΠΑΣΥΝΟ με θέμα: “Ένταξη του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος στα Βαρέας και Ανθυγιεινά στις 31 Μαρτίου 2010 με Αρ. πρωτ. 173”
  8. Έγγραφο Παρέμβασης της ΠΑΣΥΝΟ με θέμα: “Ένταξη του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος στα Βαρέας και Ανθυγιεινά στις 31 Μαρτίου 2010 με Αρ. πρωτ. 176”

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                   Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας                         Νικόλαος Ορφανός

Ανακοίνωση σε μορφή PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy