Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου Ε.Ν.Ε.

Μόλις στις 19 Μαΐου 2011 δημοσιεύθηκε η υπ’αριθμ. 1030/2011 Απόφαση του Η΄ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που εξεδόθη σε συνέχεια σχετικής αιτήσεως ακυρώσεως του κυρίου Αριστείδη Δάγλα. Με την ως άνω δικαστική απόφαση ακυρώθηκε η υπ’αριθμ.πρωτ. 39/22-10-2008 πράξη του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθηνών, κατά το μέρος που δι’αυτής παραλείφθηκε ή άλλως δεν προσελήφθη ως εργαστηριακός συνεργάτης στον Β΄ Τομέα Νοσηλευτικής του Τμήματος Νοσηλευτικής Β΄ για το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009 ο κύριος Αριστείδης Δάγλας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε, ότι το ΤΕΙ παρανόμως παρέλειψε να προσλάβει τον κύριο Δάγλα παρακάμπτοντας τον πίνακα αξιολόγησης και βασιζόμενο αποκλειστικά σε ανώνυμες καταγγελίες φοιτητών, που υπήρχαν σε βάρος του. Υπενθυμίζεται, ότι οι ανωτέρω ανώνυμες καταγγελίες επισυνάπτονται στις υπ’αριθμ.πρωτ. 17/16-10-2008 και 19/06-11-2008 Αποφάσεις του Συμβουλίου του Τμήματος Νοσηλευτικής Β΄, που φέρουν την υπογραφή της Προϊσταμένης του Ζαμπίας Βαρδάκη, με προφανή σκοπό την απόρριψη της υποψηφιότητας του κυρίου Δάγλα.

Με την απόφασή του αυτή το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών χαρακτηρίζει ευθέως ως παράνομη την επίκληση των επίμαχων και εντελώς αναπόδεικτων, εξ απόψεως του αληθούς του περιεχομένου τους, ανώνυμων καταγγελιών από τα αρμόδια όργανα του ΤΕΙ, προβάλλοντας για μια ακόμη φορά τις πλημμέλειες που εμφιλοχωρούν κατά την διαδικασία επιλογής επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών.

Η απόφαση 1030/2011 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αποτελεί αναμφίβολα απόλυτη δικαίωση για τον Πρόεδρο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και Γενικό Γραμματέα της ΕΝΕ, στιγματίζοντας παράλληλα με τον πλέον έγκυρο και αδιάψευστο τρόπο τις παράνομες ενέργειες των οργάνων του ΤΕΙ και δη του Συμβουλίου του Τμήματος Νοσηλευτικής Β΄ όταν προΐστατο η κ. Ζαμπίας Βαρδάκη.

Ελπίζουμε η απόφαση αυτή να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας εποχής για το Τμήμα Νοσηλευτικής Β΄ του ΤΕΙ Αθηνών και την ηγεσία αυτού, μιας εποχής σεβασμού και τήρησης των κείμενων διατάξεων και οριστικής πάταξης των παράνομων πρακτικών.

Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy