Πρωτοβάθμια Σωματεία Τελευταίες Εξελίξεις

Ανακοίνωση του Δ.Σ. του Πρωτοβάθμιου Σωματείου Αττικής (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. ΕΣΥ) για διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης και διενέργεια εκλογών

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.-Ε.Σ.Υ., μέλος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας ΕΣΥ, ανακοινώνει την διεξαγωγή εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 και ώρα 11.00πμ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. και η Γενική Συνέλευση θα μετατεθεί για την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 και ώρα 11.00πμ. Σε εκ νέου περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί οριστικά την Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 πμ, στο Νοσοκομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ». Η 1η Απριλίου ορίζεται και ως η ημερομηνία διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.-Ε.Σ.Υ..

Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των μελών μας στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματος ψήφου στις εκλογές, είτε δια ζώσης, είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης υποψηφιοτήτων, βάσει καταστατικού, ορίζεται η 2 Μαρτίου 2022 ως και τις 20:00 μ.μ..

Οι εκλογές θα στο Γ.Ν.Ν.Θ. «Σωτηρία» (σε αίθουσα του ΔΙΕΚ) από τις 12:00μβ έως τις 05:00μ.μ.

Η συμμετοχή όλων των μελών μας είναι απαραίτητη στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του μεγαλύτερου πρωτοβάθμιου σωματείου της ομοσπονδίας μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Παπανδρέου Νικόλαος                                      Μαντζανάς Μιχάλης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy