Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση

Μέσα στη σύνθετη και απαιτητική νέα πορεία αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των Δομών Υγείας, συχνά οι Νοσηλευτές βιώνουν συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας που εγείρουν ερωτηματικά σε σχέση με το εργασιακό μέλλον τους.

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του ΕΣΥ διατηρεί πάντα υψηλά επίπεδα  ετοιμότητας σε κάθε εργασιακή αλλαγή που αφορά τους Νοσηλευτές και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις.

Η δημοκρατική μας, ευαισθησία δεν μας επιτρέπει να σιγήσουμε μπροστά σε οποιαδήποτε επιχειρούμενη αποσταθεροποίηση των επαγγελματικών κεκτημένων των Νοσηλευτών.

Θα είμαστε πάντα συνήγοροι του δημοσίου συμφέροντος, ξεκινώντας από τα δικαιώματα των Νοσηλευτών που εκπροσωπούμε.

H ΠΑΣΥΝΟ  διαχρονικά και με συνέπεια, στηρίζει την δωρεάν Δημόσια Υγεία ως κοινωνικό αγαθό και καταδικάζει την όποια προσπάθεια άνισης κατανομής του στο κοινωνικό σύνολο.

Ταυτόχρονα, καταδικάζουμε οποιαδήποτε προσπάθεια, προσπαθεί να βάλει σε εργασιακές περιπέτειες τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία. από όπου κι αν αυτή προέρχεται.

Η Ομοσπονδία μας, εμφορούμενη από την απαιτούμενη σοβαρότητα και υπευθυνότητα,  θα τοποθετηθεί εφ’ όλης της ύλης, όταν λάβει γνώση αναλυτικά της υφιστάμενης κατάστασης και δεν θα κάνει κρίσεις σε εκθέσεις ιδεών και σχέδια σύνθεσης νόμων που παραπέμπουν σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Ο Πρόεδρος                           Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας                          Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy