Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση

Με αφορμή την κατάθεση προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατώνμελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευσηΡυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα τις διατάξεις που αφορούν την ΕΝΕ, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ τονίζει τα εξής:

Η ομοσπονδία μας, επιδοκιμάζει την ενσωμάτωση στο εν λόγω νομοσχέδιο των -κατά συντριπτική πλειοψηφία – ληφθεισών αποφάσεων της Γ.Σ. της ΕΝΕ,  ήτοι της επαναφοράς του ενιαίου ψηφοδελτίου στις διαδικασίες των αρχαιρεσιών και της απαραίτητης μείωσης των δεκατριών  περιφερειακών τμημάτων, ώστε να εξασφαλιστεί η οικονομική τους βιωσιμότητα. Άξιο αναφοράς στο σημείο αυτό, είναι ότι πολλά περιφερειακά τμήματα, έχουν αναθέσει εξ ολοκλήρου τη λειτουργία τους στην Κεντρική Διοίκηση, λόγω παντελούς αδυναμίας να λειτουργήσουν, τόσο λόγω της δυσχερούς γεωγραφικής τους διάρθρωσης, όσο και εξαιτίας της έλλειψης οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.

Από την άλλη, το ενιαίο ψηφοδέλτιο, θεμελιώνει σε όλη τη νοσηλευτική κοινότητα μια βαθιά πεποίθηση αξιοκρατίας, μακριά από κομματικές λογικές και παραταξιακά στεγανά. Έτσι, ο νοσηλευτής μπορεί να επιλέξει από το ενωτικό ψηφοδέλτιο, όποιον συνάδελφο θεωρεί ικανό να τον εκπροσωπήσει, αποφεύγοντας τη δύσκολη θέση της υποχρεωτικής επιλογής των πιθανώς, μη ικανών υποψηφίων, που πιθανόν στελεχώνουν τα παραταξιακά ψηφοδέλτια.

Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις του νομοσχεδίου τηρούν το αυτονόητο: Σέβονται την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων της ΕΝΕ για ενιαίο ψηφοδέλτιο και βιώσιμα περιφερειακά τμήματα, αναγνωρίζοντας προφανώς, ότι το ΔΣ και οι Αντιπρόσωποι της ΕΝΕ γνωρίζουν περισσότερο απ’ τον καθένα ποιο είναι το καλύτερο για το φορέα που εκπροσωπούν.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως επικυρώσετε με τη στήριξή σας στη Βουλή, την Τετάρτη 25/6, το άρθρο 25 του εν λόγω νομοσχεδίου, που απηχεί με ακρίβεια τη βούληση των 33.500 νοσηλευτών της χώρας.

Με τιμή

για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας                            Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy