Ανακοινώσεις Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ Αρκαδίας - ΕΣΥ

Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων ΣΥ.ΝΟ – ΕΣΥ Ν. Αρκαδίας 2013

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ΔΣ του ΣΥ.ΝΟ-ΕΣΥ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, στην κατεύθυνση της ενημέρωσης των μελών του, εκδίδει και κυκλοφορεί αναλυτική έκθεση πεπραγμένων.

Για τους μήνες Ιανουάριο 2013 έως και Δεκέμβριο 2013, παραθέτουμε τα ακόλουθα:

 • 29-1-13: Συνεδρίαση του ΔΣ με θέματα:
 1. Δημιουργία αιμοδυναμικού τμήματος στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και η επάνδρωση του με Νοσηλευτικό προσωπικό.
 2. Εθελοντική συμμετοχή των μελών του Συλλόγου στην δημιουργία του Κοινωνικού ιατρείου στο Δήμο Τρίπολης.
 3. Γενικότερα θέματα που αφορούν τους Νοσηλευτές.
 • 15-2-13:

Στην ιστοστελίδα με ακριβή ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.isarkadias.gr και στο αναρτημένο άρθρο με τίτλο «Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης. Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς από αποκλειστικές αδελφές νοσοκόμες»  υμείς, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, κάνετε λόγο για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων αποκλειστικών του Νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα αναφέρετε: «Φαίνεται δε οτι υπάρχει  εμπλοκή στην διακίνηση αποκλειστικών νοσοκόμων ντόπιων και αλλοδαπών, τόσο υπαλλήλων όσο και νοσηλευτικού προσωπικού!!!!»

Όπως προκύπτει από την  υπ’ αριθ. πρωτ. Υ7β/Γ.Π. Εγκύκλιο του ΥΥΚΑ, προβλέπονται εκ του Νόμου επαρκείς δικλείδες ασφαλείας και ελέγχου των αποκλειστικών αδερφών νοσοκόμων.   Γνωρίζουμε δε εκ της θέσεώς μας ότι η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και οι Προϊστάμενοι των Νοσηλευτικών Τμημάτων του Παναρκαδικού Νοσοκομείου πράττουν τα δέοντα, σε πλήρη συμμόρφωση με την Νομοθεσία, στα πλαίσια των περιχαρακωμένων και από την ανωτέρω εγκύκλιο αρμοδιοτήτων τους και στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού για τον περιορισμό ανάλογων φαινομένων.

Το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο παρατηρήθηκαν φαινόμενα παθογενή δεν σας παρέχει το δικαίωμα να εμπλέκετε τους Νοσηλευτές και το νοσηλευτικό προσωπικό σε σκάνδαλα και κυκλώματα, χωρίς ο έλεγχος του ζητήματος και η αναζήτηση τυχόν ευθυνών να έγκειται στην αρμοδιότητά σας και χωρίς να αναφέρετε κανένα περεταίρω στοιχείο ή απόδειξη.

Αποτελεί την εύκολη λύση το να συκοφαντεί κανείς έναν ολόκληρο κλάδο με αβάσιμες και έωλες κατηγορίες, ειδικά όταν ένα θέμα βρίσκεται στο κέντρο της επικαιρότητας. Το δυσχερές και ουσιαστικό που θα έπρεπε να ενδιαφέρει είναι η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων και αρχών για την επίλυση του ζητήματος. Ο θεσμικός ρόλος του ιατρικού συλλόγου θα περίμενε κανείς να είναι η καίρια και ουσιαστική παρέμβαση για την διενέργεια γόνιμου διαλόγου και τη συμβολή στην επίλυση του μείζονος προβλήματος που έχει ανακύψει και όχι η απόδοση ευθυνών σε μια κατηγορία υπαλλήλων αδιακρίτως και χωρίς στοιχεία (άραγε η ειδική αναφορά του νοσηλευτικού προσωπικού σε αντιδιαστολή με τους «υπαλλήλους»  είναι τυχαία; ).

Επειδή το δημοσίευμα που αναρτήσατε είναι άκρως ψευδές, τουλάχιστον όσον αφορά στην εμπλοκή του νοσηλευτικού προσωπικού στο κύκλωμα των παρανόμων αποκλειστικών.

Επειδή σε καμία περίπτωση δεν έχετε αρμοδιότητα διερεύνησης της υπόθεσης από άποψη ποινικού ή πειθαρχικού δικαίου και η απόδοση ευθυνών μέσω μιας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο σε κλάδους υπαλλήλων οδηγεί μόνον στην κατασυκοφάντηση τους και στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης.

Επειδή ο υπογράφων το κείμενο αποτελεί και το νόμιμο εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας και εκφράζει τη βούλησή του.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ ΕΝΤΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ, σας καλούμε όπως άμεσα ανασκευάσετε τις δηλώσεις σας, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στην αλήθεια, καθώς και επίσης όπως μας γνωστοποιήσετε αν αυτή είναι η επίσημη θέση του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, δυνάμει απόφασης του ΔΣ αυτού.

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή για τη συνεργασία με σκοπό την ουσιαστική επίλυση του προβλήματος που έχει ανακύψει, με σοβαρότητα και κατά τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, χωρίς άκριτη μετακύλιση ευθυνών.

 • 28-3-13: Συνεδρίαση του ΔΣ με θέμα:
 1. Επικείμενη κατάργηση τμημάτων στο ΨΝΤ
 2. Πληρωμή των δεδουλευμένων ωρών του Νοσηλευτικού Προσωπικού
 3. Γενικότερα θέματα που αφορούν τους Νοσηλευτές
 • 24-4-13: Συνεδρίαση του ΔΣ με θέμα:

Προγράμματα Εκπαίδευσης Κατάρτισης μέσω ΕΣΠΑ

Η ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ, στα πλαίσια της έναρξης δραστηριοποίησής της αναφορικά με την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης κατάρτισης μέσω ΕΣΠΑ, επιχειρεί μία πρώτη αποτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μελών της.

Για το λόγο αυτό παρακαλώ τα μέλη του ΔΣ του ΣΥΝΟ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ να καταθέσουμε τις προτάσεις μας σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μελών του Πρωτοβάθμιου συλλόγου μας.

Οι προτάσεις μας μπορούν να αφορούν ενδεικτικά τους τομείς της Ψυχικής Υγείας ή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή της Εκπαίδευσης σχετικά με τη στήριξη ΑΜΕΑ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού».

 • 30-4-13: Θέμα: Προγράμματα Εκπαίδευσης Κατάρτισης μέσω ΕΣΠΑ

Το ΔΣ, του Συλλόγου Νοσηλευτών Εθνικού Συστήματος Υγείας Νομού Αρκαδίας, σε συνεδρίασή του, την Τετάρτη 24 Απριλίου  2013, με θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Προγράμματα Εκπαίδευσης Κατάρτισης μέσω ΕΣΠΑ», που η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία του ΕΣΥ θέλει να υλοποιήσει, αποφάσισε ομόφωνα, να συγχαρεί την Ομοσπονδία για την δραστηριοποίησή της στην επιμόρφωση των μελών της.  Η εκτίμησή του δε για τις ανάγκες των μελών του Πρωτοβάθμιου  Συλλόγου Νοσηλευτών Νομού Αρκαδίας, αφορούν τους τομείς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, της Ψυχικής Υγείας και της στήριξης ΑΜΕΑ.

 • 19-6-13: Συνεδρίαση του ΔΣ με θέμα:
 1. Στήριξη στο ψηφοδέλτιο ¨Ενότητα Νοσηλευτικού Προσωπικού¨ για το υπηρεσιακό της 6ης ΥΠΕ
 2. Καθολική συμμετοχή των μελών μας για την επιτυχία της ημερίδας που θα διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου 2013 στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης
 3. Γενικότερα θέματα που αφορούν τον κλάδο μας
 • 22-8-13: Συνεδρίαση του ΔΣ με θέμα:
 1. Οργάνωση της επικείμενης συνάντησης με τον νέο Διοικητή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
 2. Γενική εφημερία Νοσηλευτών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης
 3. Έγκριση του ΔΣ για επίσκεψη των μελών του στα Κέντρα Υγείας Μεγαλόπολης, Άστρους,  Λεωνιδίου, Δημητσάνας
 4. Ενημέρωση του ΔΣ για θέματα που απασχολούν τα μέλη του στο Ψυχιατρικό  Νοσοκομείο Τρίπολης
 5. Γενικότερα θέματα που αφορούν τον κλάδο μας
 • 2-9-13:Επιστολή

Προς:   Τον Διοικητή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης  «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Το  Δ.Σ. του Συλλόγου Νοσηλευτών, του Εθνικού Συστήματος Υγείας Νομού Αρκαδίας ζητά συνάντηση με τον Διοικητή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 1. Γενική εφημερία Νοσηλευτών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης
 2. Προσλήψεις Νοσηλευτικού προσωπικού.
 3. Καταβολή υπερωριών στο Νοσηλευτικό προσωπικό.
 4. Γενικότερα θέματα που αφορούν τον κλάδο μας
 • 15-10-13: Συνεδρίαση του ΔΣ με θέμα:
 1. Κυοφορούμενες αλλαγές στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ – Κέντρων Υγείας
 2. Θέματα που αφορούν το ΨΝ Τρίπολης
 3. Οργάνωση της ετήσιας γενικής συνέλευσης του Συλλόγου Νοσηλευτών Εθνικού Συστήματος Υγείας Νομού Αρκαδίας
 4. Γενικότερα θέματα που αφορούν τον κλάδο μας
 • 29-11-13: Πραγματοποιήθηκε  η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΥ. ΝΟ – ΕΣΥ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ και ομόφωνα εγκρίθηκε ο Διοικητικός Απολογισμός και η έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ.

Με τη βεβαιότητα ότι η δική σας συμμετοχή θα συνεχίσει να είναι μεγάλη, ελπίζουμε η έκθεση πεπραγμένων του επόμενου έτους να είναι ακόμη πιο περιεκτική.

Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε. 

Για το ΔΣ του ΣΥ. ΝΟ-ΕΣΥ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                  ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy