Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Αναπροσαρμογή και επέκταση Δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταυρός Νιάρχος», σε όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας στη διαχείριση του COVID – 19

Με αφορμή τo Νόμο 4690/30-05-2020: «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο μέρος Δ’: «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, άρθρο 49, παρ. 1,2,3,4,5,6: «Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε προσωπικό απασχολούμενο σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή κλινικές ασθενών από κορωνοϊό COVID-19», η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., επισημαίνει στο πλαίσιο της δίκαιης μεταχείρισης όλων των εμπλεκομένων επαγγελματιών υγείας, την αναδιάρθρωση και την ανακατανομή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, η οποία προέρχεται από τη δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19.

Σαφώς και οι δικαιούχοι βάσει του δωρητή και του νομοθέτη, είχαν την καθοριστική συμβολή στη νοσηλεία και αποθεραπεία όλων των πασχόντων ασθενών από κορωνοϊό COVID-19, ωστόσο, για να φτάσουμε στο σημείο του περιορισμένου αριθμού νοσηλείας, παγκοσμίως, στις Μ.Ε.Θ. – Μ.Α.Φ. – Κλινικές COVID-19, είχε εμπλακεί πληθώρα συναδέλφων επαγγελματιών υγείας, στις Υπηρεσίες Υγείας, τόσο σε επίπεδο διερεύνησης ύποπτων κρουσμάτων, στα Κέντρα Υγείας και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, όσο και στη διακομιδή ή διαχείριση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19, έως ότου, κάποιοι από τους πάσχοντες χρειαστεί να νοσηλευτούν στις εξειδικευμένες μονάδες και κλινικές.

Για το σκοπό αυτό, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού, υποστηρίζοντας στο έπακρο τη νομιμότητα και τη διαφάνεια, καθώς επίσης και τη δίκαιη αντιμετώπιση, καλεί τους αρμόδιους φορείς, όπως επανεξετάσουν σε συνεργασία με το δωρητή, την ανακατανομή της δωρεάς, ώστε κανένας συνάδελφος επαγγελματίας υγείας, να μην αισθάνεται ότι δεν αναγνωρίστηκε η προσπάθεια και η αυτοθυσία του, απέναντι στη διαχείριση της πανδημίας COVID-19, για την οποία έτσι κι αλλιώς, θα ξαναμπούμε όλοι μαζί, να αντιμετωπίσουμε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                              Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy