Ανακοινώσεις

Αντίθεση της ΕΝΕ στην ένταξη των τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού στις σχολές επιστημών υγείας.

Κύριε Υπουργέ

Με αφορμή την δημοσιοποίηση των διατάξεων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», η  ΕΝΕ  εκφράζει την ριζική αντίθεσή της στην εισηγούμενη ένταξη Τμημάτων Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) σε σχολές Επιστημών Υγείας.  

Ειδικότερα, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 25 και 36 του νομοσχεδίου επιχειρείται η υπαγωγή των Τμημάτων Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) στην Σχολή Επιστημών Υγείας του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης και στην Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών αντίστοιχα.

Η ως άνω νομοθετική πρωτοβουλία επιφέρει ευθεία αλλοίωση της φυσιογνωμίας των Σχολών αυτών μέσω της μετατροπής του γνωστικού αντικειμένου της φυσικής αγωγής και αθλητισμού σε αντικείμενο του χώρου της υγείας.

Στο σημείο αυτό αξίζει να υπενθυμίσουμε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Νόμου 4485/2017 (Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 114), σύμφωνα με τις οποίες «Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές. Η Σχολή καλύπτει μία ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο, για τη διδασκαλία και την έρευνα, συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω ο νομοθέτης, κατά την θέσπιση των κατευθυντήριων διατάξεων για την ανώτατη εκπαίδευση, έχει θέσει τον κανόνα της δημιουργίας Σχολών, που καλύπτουν μια ενότητα συγγενών, άρα όχι εντελώς διαφορετικών, επιστημονικών κλάδων.

Θυμίζουμε ότι από τα τμήματα που εντάσσονται στις σχολές επιστημών υγείας αποφοιτούν επαγγελματίες που ασκούν Νομοθετικώς Ρυθμιζόμενα Επαγγέλματα Υγείας (Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές κλπ).

Ωστόσο, το αντικείμενο της φυσικής αγωγής ουδεμία σχέση έχει ή δύναται να αναπτύξει με το αντικείμενο των επιστημών υγείας, ώστε η υπαγωγή των τμημάτων ΤΕΦΑΑ σε Σχολές Επιστημών Υγείας να αποτελεί ένα τουλάχιστον παράδοξο έως ανεξήγητο φαινόμενο.

Περαιτέρω υπογραμμίζουμε, ότι οι απόφοιτοι των τμημάτων ΤΕΦΑΑ, όπως π.χ. οι καθηγητές φυσικής αγωγής – γυμναστές, δεν αποτελούν και δεν μπορούν να αποτελέσουν παρόχους υπηρεσιών υγείας, δοθέντος ότι το πρόγραμμα σπουδών τους αποβλέπει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων με σκοπό την βελτίωση της σωματικής κατάστασης και σε καμία περίπτωση την αποκατάσταση – θεραπεία σωματικών παθήσεων.

Ειδικότερα, αποστολή όλων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. (https://www.phed.auth.gr/το-τμήμα/γενικά) είναι:

  • Να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα
  • Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία
  • Να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργούν και να διαδίδουν την αθλητική ιδέα
  • Να συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της Φυσικής Αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Με αυτά τα δεδομένα ζητάμε να επανεξετάσετε τον συγκεκριμένο σχεδιασμό καθώς θεωρούμε ότι κινείται σε λάθος κατεύθυνση.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε       

Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης                                                                   Αριστείδης Δάγλας

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy