Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Απάντηση της ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ στην Ιατρική Υπηρεσία του ΓΝ Καλαμάτας

Μετά την απάντηση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και του Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8896/10-06-2016 έγγραφο που εστάλη στην Ομοσπονδία μας, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας για την διάθεση συνεργασίας και επίλυσης του προβλήματος που επέδειξαν.

Επίσης θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το ζήτημα που προκάλεσε την παρέμβασή μας- το κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.pasyno.gr/4611 και μόνον (ουδεμία ευθύνη έχουμε για την αναπαραγωγή του με την προσθήκη πορισμάτων δημοσιογραφικής έρευνας)- θεωρείται λήξαν.  Προς την  κατεύθυνση αυτή  συνετέλεσε και το από 13/06/2016 έγγραφο της Προϊσταμένης της Ουρολογικής Κλινικής η οποία με αίσθημα ευθύνης λειτούργησε υπέρ του Προσωπικού της.

 Το έγγραφο αυτό βέβαια στερείται αριθμού πρωτοκόλλου, σε αντίθεση με τα υπ’ αριθ. 8896 και 8897/10-06-2016 έγγραφα, τα οποία πρωτοκολλήθηκαν κανονικά από το αρμόδιο Τμήμα με αποδέκτη μόνον την Ομοσπονδία μας. Διερωτώμεθα σε αυτό το σημείο αν η ορθή εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και των σχετικών νομοθετημάτων από το Τμήμα Πρωτοκόλλου είναι ενιαία ή ανάλογη με την  ημέρα ή την περίσταση, αλλά εν προκειμένω θα σταθούμε μόνο στην ουσία της υπόθεσης.

Σημειώνουμε, ότι η ενασχόληση μας με το θέμα αυτό, αποτέλεσε την αφορμή να αναδειχθούν και να ενδυναμωθούν περαιτέρω οι δεσμοί της συνεργασίας του Ιατρικού και του Νοσηλευτικού προσωπικού της Κλινικής.

Τέλος, πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η Ομοσπονδία μας σέβεται το ρόλο και την αποστολή της και δεν πραγματοποιεί αυθαίρετες παρεμβάσεις στην εσωτερική λειτουργία των Νοσοκομείων αλλά επιλαμβάνεται ζητημάτων σχετικών με την προάσπιση των δικαιωμάτων των  Νοσηλευτών, μετά από καταγγελίες ή αναφορές αυτών. Οι καταγγελίες αυτές,  λόγω παρατήρησης φαινομένων διαρκούς μεταστροφής μελών μας- ιδίως των κατεχόντων υψηλές θέσεις στην ιεραρχία της   Νοσηλευτικής Διοίκησης-αναφορικά με τη σκοπιμότητα και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων μας,  από τούδε και στο εξής θα είναι αποκλειστικά έγγραφες, προκειμένου να ληφθούν υπόψιν.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Ο Πρόεδρος                                                                                       Ο Γ. Γραμματέας

       Αριστείδης Δάγλας                                                                                 Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy