ΣΥ.ΝΟ Αρκαδίας - ΕΣΥ

Απάντηση του ΣΥ.ΝΟ Ν. Αρκαδίας στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας

Στην ιστοστελίδα με ακριβή ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.isarkadias.gr και στο αναρτημένο άρθρο με τίτλο «Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης. Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς από αποκλειστικές αδελφές νοσοκόμες»  υμείς, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, κάνετε λόγο για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων αποκλειστικών του Νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα αναφέρετε: «Φαίνεται δε οτι υπάρχει  εμπλοκή στην διακίνηση αποκλειστικών νοσοκόμων ντόπιων και αλλοδαπών, τόσο υπαλλήλων όσο και νοσηλευτικού προσωπικού!!!!»

Όπως προκύπτει από την  υπ’ αριθ. πρωτ. Υ7β/Γ.Π. Εγκύκλιο του ΥΥΚΑ, προβλέπονται εκ του Νόμου επαρκείς δικλείδες ασφαλείας και ελέγχου των αποκλειστικών αδερφών νοσοκόμων.   Γνωρίζουμε δε εκ της θέσεώς μας ότι η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και οι Προϊστάμενοι των Νοσηλευτικών Τμημάτων του Παναρκαδικού Νοσοκομείου πράττουν τα δέοντα, σε πλήρη συμμόρφωση με την Νομοθεσία, στα πλαίσια των περιχαρακωμένων και από την ανωτέρω εγκύκλιο αρμοδιοτήτων τους και στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού για τον περιορισμό ανάλογων φαινομένων.

Το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο παρατηρήθηκαν φαινόμενα παθογενή δεν σας παρέχει το δικαίωμα να εμπλέκετε τους Νοσηλευτές και το νοσηλευτικό προσωπικό σε σκάνδαλα και κυκλώματα, χωρίς ο έλεγχος του ζητήματος και η αναζήτηση τυχόν ευθυνών να έγκειται στην αρμοδιότητά σας και χωρίς να αναφέρετε κανένα περεταίρω στοιχείο ή απόδειξη.

  Αποτελεί την εύκολη λύση το να συκοφαντεί κανείς έναν ολόκληρο κλάδο με αβάσιμες και έωλες κατηγορίες, ειδικά όταν ένα θέμα βρίσκεται στο κέντρο της επικαιρότητας. Το δυσχερές και ουσιαστικό που θα έπρεπε να ενδιαφέρει είναι η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων και αρχών για την επίλυση του ζητήματος. Ο θεσμικός ρόλος του ιατρικού συλλόγου θα περίμενε κανείς να είναι η καίρια και ουσιαστική παρέμβαση για την διενέργεια γόνιμου διαλόγου και τη συμβολή στην επίλυση του μείζονος προβλήματος που έχει ανακύψει και όχι η απόδοση ευθυνών σε μια κατηγορία υπαλλήλων αδιακρίτως και χωρίς στοιχεία (άραγε η ειδική αναφορά του νοσηλευτικού προσωπικού σε αντιδιαστολή με τους «υπαλλήλους»  είναι τυχαία; ).

 Επειδή το δημοσίευμα που αναρτήσατε είναι άκρως ψευδές, τουλάχιστον όσον αφορά στην εμπλοκή του νοσηλευτικού προσωπικού στο κύκλωμα των παρανόμων αποκλειστικών.

 Επειδή σε καμία περίπτωση δεν έχετε αρμοδιότητα διερεύνησης της υπόθεσης από άποψη ποινικού ή πειθαρχικού δικαίου και η απόδοση ευθυνών μέσω μιας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο σε κλάδους υπαλλήλων οδηγεί μόνον στην κατασυκοφάντηση τους και στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης.

 Επειδή ο υπογράφων το κείμενο αποτελεί και το νόμιμο εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας και εκφράζει τη βούλησή του.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ ΕΝΤΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ, σας καλούμε όπως άμεσα ανασκευάσετε τις δηλώσεις σας, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στην αλήθεια, καθώς και επίσης όπως μας γνωστοποιήσετε αν αυτή είναι η επίσημη θέση του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, δυνάμει απόφασης του ΔΣ αυτού.

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή για τη συνεργασία με σκοπό την ουσιαστική επίλυση του προβλήματος που έχει ανακύψει, με σοβαρότητα και κατά τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, χωρίς άκριτη μετακύλιση ευθυνών.

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                      ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy