Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

«Απαράδεκτος διαχωρισμός των Νοσηλευτών στην προκήρυξη για τις ΤΟΜΥ, ελλείψει ικανών στελεχών στο Υπουργείο Υγείας»

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε σχετική καταγγελία προς το Υπουργείο Υγείας για τον απαράδεκτο διαχωρισμό των Νοσηλευτών υπό την έννοια του όρου «ελλείψη» στην προκήρυξη για τις ΤΟΜΥ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια των διαμαρτυριών μας, απέναντι στην ανευθυνότητα των στελεχών σας, επανερχόμαστε εκ νέου, εξοργισμένοι για την απαράδεκτη προκήρυξη, για την στελέχωση των ΤΟΜΥ από Νοσηλευτές Π.Ε. και ελλείψει αυτών Τ.Ε.

Είναι απορίας άξιο, πως δύναται τα στελέχη σας να συντάσσουν προκήρυξη ζωτικής σημασίας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να μην έχουν θέσει τη διευκρίνιση Π.Ε. ή Τ.Ε. Νοσηλευτών, ώστε να μπορούν οι Νοσηλευτές οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και οι οποίοι φέρουν τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο κι έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα, να συμμετέχουν εξίσου στην προκήρυξη και να εκπροσωπούνται με τα ίδια επιστημονικά προσόντα εντός του πλαισίου της ομάδας επαγγελματιών υγείας των ΤΟΜΥ, όπως αυτό διατυπώνεται στην προκήρυξη. Πως είναι δυνατόν εν έτη 2021, το ίδιο το Υπουργείο Υγείας να διαχωρίζει με αυτόν τον τρόπο τους Νοσηλευτές, συντηρώντας τη χρόνια παθολογική κατάσταση της Νοσηλευτικής διχόνοιας, για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Νοσηλευτές.

Σαφώς και είναι κατανοητό, ότι πλέον οι Νοσηλευτές αποφοιτούν μόνο από τις Πανεπιστημιακές Σχολές (όπως έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και δεκαετίες), αλλά αυτό το γεγονός δε σημαίνει ότι πρέπει εσκεμμένα να διαχωρίζονται οι Νοσηλευτές Π.Ε. ή Τ.Ε. κατά τέτοιο τρόπο και να εμπλέκονται στα επαγγελματικά τους καθήκοντα οι Βοηθοί των Νοσηλευτών. Δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει ακόμη για την εξομοίωση των πτυχίων των Νοσηλευτών, όπως με ζήλο μερίμνησε για την «ακαδημαϊκή και επαγγελματική αποκατάσταση» ορισμένων εκλεκτών συνεργατών της.

Επιπροσθέτως, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να τίθεται θέμα αντικατάστασης θέσης Νοσηλευτή Π.Ε. ή Τ.Ε. από Βοηθό Νοσηλευτή Δ.Ε. υπό τη σκέπη του όρου «ελλείψει». Ο Νοσηλευτής έχει διαφορετικό επαγγελματικό τίτλο και διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα από τον Βοηθό Νοσηλευτή Δ.Ε.. Πως είναι λοιπόν δυνατόν, όταν όλοι οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι απαρτίζουν την ομάδα της ΤΟΜΥ να έχουν συγκεκριμένες ανά ειδικότητα αρμοδιότητες και οι Νοσηλευτές να δύναται να «μοιραστούν» τις δικές τους, με επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι φέρουν διαφορετικό επαγγελματικό τίτλο, έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες, οι οποίες μάλιστα, δεν αναφέρονται πουθενά μέσα στην προκήρυξη.

Συμπερασματικά ο όρος «ελλείψει» στους Νοσηλευτές δεν υφίσταται, έλλειψη υπευθυνότητας όμως, διαπιστώνουμε για ακόμη μια φορά στους συνεργάτες σας, η οποία δυστυχώς συνδυάζεται με τα καιροσκοπικά και πιθανόν ακαδημαϊκά απωθημένα τους, καθώς και στην προηγούμενη προκήρυξη για τις ΤΟΜΥ επικράτησε η ίδια αναχρονιστική προσέγγιση.

Οι Νοσηλευτές βιώνουν την πιο μεγάλη ψυχοπιεστική κατάσταση των τελευταίων ετών, ενωμένοι και αλληλέγγυοι. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τους διαχωρίζει και να τους αποσπά την προσοχή από το καθήκον τους. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και οι Νοσηλευτές δεν ανέχονται πλέον τον όρο «ελλείψει».

Απαιτούμε να διορθωθεί άμεσα η συγκεκριμένη προκήρυξη και στις θέσεις Νοσηλευτών, να προβλεφθούν θέσεις για Νοσηλευτές Π.Ε. και Τ.Ε..

Στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού και της διαφάνειας, ευελπιστούμε στην άμεση διόρθωση της προκήρυξης, παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γ. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy