Ανακοινώσεις

Αποσπάσεις-μετατάξεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού

Σχετ.:   Τα   αριθμ.   Υ10β/ΓΠοικ.91299/20-9-2012   και   Υ10β/Γ.Π.οικ.98614/12-10-2012 έγγραφα του Υπουργού Υγείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά έγγραφα και δεδομένου ότι στις υπηρεσίες σας εκκρεμούν αιτήματα προσωπικού, πλην του ιατρικού, αμοιβαίων αποσπάσεων και μετατάξεων, που πληρούν τις προϋποθέσεις των νόμων, σας γνωρίζουμε ότι μπορούν να προωθούνται εφόσον η αμοιβαία απόσπαση-μετάταξη υπαλλήλων του ιδίου κλάδου και κατηγορίας δεν επιφέρει καμία δυσλειτουργία στις υπηρεσίες.

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy