Δελτία Τύπου Τελευταίες Εξελίξεις

Απόρριψη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.

Συνάδελφοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε, με την από 07-02-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ο κ. Αριστείδης Δάγλας εξέπεσε της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ.

Κατά της ως άνω απόφασης ο κ. Δάγλας κινήθηκε δικαστικώς, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ήδη στις 29-06-2020 συζητήθηκε το αίτημά του περί της χορήγησης προσωρινής διαταγής, το οποίο και απερρίφθη.

Εν συνεχεία και δη στις 21-07-2020 συζητήθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία ομοίως απερρίφθη με την υπ’ αριθμ. 4190/01-09-2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Εν προκειμένω είναι χαρακτηριστικό, ότι με την αίτηση ασφαλιστικών ο κ. Δάγλας ζήτησε, μεταξύ άλλων, τον ορισμό προσωρινής διοικούσας επιτροπής για την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Με τον τρόπο αυτό ο κ. Δάγλας επιδίωξε επί της ουσίας να παραδοθεί η διοίκηση της Ομοσπονδίας από τα αιρετά και δημοκρατικώς εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλα πρόσωπα, που προσδιόρισε και πρότεινε ο ίδιος στο Δικαστήριο.

Το εν λόγω αίτημα απερρίφθη, βέβαια, ως απαράδεκτο, δοθέντος ότι ο αιτών όφειλε να ακολουθήσει διαφορετική δικονομική διαδικασία και δη αυτή της εκουσίας δικαιοδοσίας και όχι εκείνη των ασφαλιστικών μέτρων. Το ζήτημα αυτό του απαραδέκτου λόγω εσφαλμένης διαδικασίας αναδείχθηκε από το δικόγραφο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. και έγινε, όπως ήταν αναμενόμενο, δεκτό.

Μετά, λοιπόν, από την αίσια έκβαση της δίκης των ασφαλιστικών μέτρων, τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. δηλώνουν αποφασισμένα να συνεχίσουν τον υγιή συνδικαλιστικό τους αγώνα, προασπίζοντας με κάθε τρόπο τα συμφέροντα των νοσηλευτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γ. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                            Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy