Ανακοινώσεις

«Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Νοσηλευτών»

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ ανακοινώνει πως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί σε αρκετά Νοσοκομεία του ΕΣΥ να κοινοποιούνται προς τις προϊστάμενες αρχές των τμημάτων-κλινικών, από τις Διοικήσεις αυτών, οδηγίες προς τους Νοσηλευτές προκειμένου να ενημερώνουν και να ελέγχουν τους συνοδούς των ασθενών .

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται οι συνοδοί καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους να φέρουν μαζί τους απαραίτητα κάποιο αποδεικτικό στοιχείο όπως Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής (για αλλοδαπούς), σε πιθανό έλεγχο αυτών. Επίσης αναφέρεται να συμπληρώνεται Υπεύθυνη Δήλωση από τους ασθενείς με τα στοιχεία του συνοδού κλπ.

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ δηλώνει την αντίθεσή του κάθετα σε οποιαδήποτε «αρμοδιότητα» η οποιαδήποτε Διοίκηση του εκάστοτε Νοσοκομείου προσπαθεί να φορτώσει στους Νοσηλευτές προκειμένου να αποφορτιστεί από δικές της ευθύνες και καθήκοντα.

Ο ρόλος του Νοσηλευτή είναι σαφής και κατοχυρωμένος όπως και τα καθήκοντά του. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτό να επιφορτίζεται ο ρόλος του με περαιτέρω αρμοδιότητες άλλων κλάδων. Ο ρόλος του Νοσηλευτή παραμένει κοντά στον άρρωστο καθώς και στην φροντίδα του, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει ελεγκτικός .

Οι νοσηλευτές μπορούν να παρεμβαίνουν και να απαγορεύουν οποιαδήποτε νοσηλευτική πράξη που επιχειρείται από συνοδό στον ασθενή . Για το λόγο αυτό πάγια θέση μας είναι η πλήρωση των κενών θέσεων των νοσηλευτών με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία και ασφάλεια στο ρόλο μας . Η υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων και ο έλεγχος ταυτοποίησης των συνοδών είναι πέραν των καθηκόντων μας και ενέχουν νομικούς κινδύνους για το νοσηλευτικό προσωπικό

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Παπανδρέου Νικόλαος              Μπεκρή Ελένη

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy