Άρθρα

Γεώργιος Μανουσάκης: «Νοσηλευτικά λάθη, αιτίες και η διαχείριση τους»

Επειδή κατά καιρούς επιχειρείται  να παρουσιαστούν ως μεμονωμένα περιστατικά με λάθος χορήγηση φαρμάκων ή λανθασμένες πρακτικές, θα πρέπει να αναφερθούμε στα νοσηλευτικά λάθη και στις βασικές τους αιτίες τους, την υποστελέχωση και το φόρτο εργασίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχολούμενου νοσηλευτικού προσωπικού προς τον πληθυσμό από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαικης Ένωσης.

Σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές μελέτες η υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό προκαλεί αύξηση του ποσοστού των ενδονοσοκομειακων λοιμώξεων και αύξηση του αριθμού των ανθρωπίνων λαθών. Σε έρευνα που έγινε το 2012 σε 8 δημόσια νοσοκομεία και σε 3 ιδιωτικά (Παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  εμφάνιση  νοσηλευτικών  λαθών στη  χορήγηση  φαρμακευτικής  αγωγής  και η  διαχείρισή τους, Μήτσης Δημήτριος, Κελέση Μάρθα, Καπάδοχος Θεόδωρος), πήραν μέρος 178 διπλωματούχοι νοσηλευτές που εργάζονταν σε ΜΕΘ που στα καθήκοντα περιλαμβάνεται η χορήγηση φαρμάκων. Αναφέρθηκε ότι αιτιολογικοί παράγοντες για εμφάνιση λαθών είναι ο φόρτος εργασίας, η απόσπαση προσοχής των νοσηλευτών, η επαγγελματική εξουθένωση. Εννέα (9) στους δέκα (10) Νοσηλευτές παραδέχονται ότι έκαναν φαρμακευτικά λάθη σε ποσοστά 91,5% με λάθος δόση και ώρα χορήγησης. Οι νοσηλευτές επιθυμούν την επίσημη καταγραφή λαθών και εκτιμούν ότι θα βελτιώσει την φροντίδα υγείας. Δείτε παρακάτω τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας: «Αποτελέσματα: Μετά τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων οι σημαντικότεροι αιτιολογικοί παράγοντες για την εμφάνιση λαθών είναι ο νοσηλευτικός φόρτος εργασίας (78,9%), η απόσπαση της προσοχής των νοσηλευτών (75,8%), η επαγγελματική εξουθένωση (56,8%). Περισσότεροι από 9 στους 10 νοσηλευτές αναλογικά έχουν υποπέσει σε φαρμακευτικά λάθη (91,5%), με συχνότερα, τη λάθος δόση (34,7%), τη λάθος ώρα χορήγησης (32,4%). Τέλος, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 86,6% πιστεύουν ότι η επίσημη καταγραφή των νοσηλευτικών λαθών θα βελτίωνε την παρεχόμενη φροντίδα υγείας.

Συμπεράσματα: Τα νοσηλευτικά λάθη αποτελούν μία πραγματικότητα για τα ελληνικά νοσοκομεία, με κυριότερους αιτιολογικούς παράγοντες τον φόρτο εργασίας, την επαγγελματική εξουθένωση και τις συχνές διακοπές των νοσηλευτών κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και χορήγησης της φαρμακευτικής αγωγής. Παρότι οι νοσηλευτές επιθυμούν την επίσημη καταγραφή των λαθών, μεγάλο μέρος αυτών αρνείται να αποκαλύψει τυχόν νοσηλευτικά λάθη, ενώ στην Ελλάδα δεν υφίσταται κανένας μηχανισμός διαχείρισης των λαθών αυτών».

Πρέπει η κοινωνία να αντιληφθεί ότι αν δεν βελτιωθεί ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία ώστε να φτάσει σε στοιχειώδη επίπεδα, τα ανθρώπινα λάθη και οι νοσοκομειακές λοιμώξεις θα συνεχίζονται ακατάπαυστα.

Επίσης θα πρέπει να καθιερωθεί επίσημο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης των νοσηλευτικών λαθών στα Νοσοκομεία της χώρας. Να γίνεται καταγραφή των λαθών και να υπάρχει σύστημα διαχείρισης τους ώστε μετά από κάποιο λάθος να εντοπίζονται οι αιτίες και να γίνεται προσπάθεια να μην επαναληφθεί.

Αυτά είναι σημαντικά θέματα για τα οποία θα πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας.

Γεώργιος Μανουσάκης, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. Λασιθίου,
Νοσηλευτικά Δρώμενα, 3ο Τεύχος, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2021,
«Νοσηλευτικό Ιστορικό»

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy