Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου ΕΝΕ 25/07/2013

Με αφορμή όλα όσα συμβαίνουν εσχάτως στις κατηγορίες του δημοσίου τομέα και ειδικότερα στο χώρο των Νοσηλευτών των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, που μέχρι πρότινος ασκούσαν καθήκοντα εκπαιδευτών στις ΕΠΑΛ, η ΕΝΕ, σημειώνει τα ακόλουθα:

Αναφορικά με το ζήτημα των Νοσηλευτών που ανήκουν στα υπό συγχώνευση ή υπό κατάργηση νοσηλευτικά ιδρύματα, το προεδρείο της ΕΝΕ, χθες 24/7/13, έλαβε τη δέσμευση από τον Υπουργό Υγείας, ότι καμία θέση εργασίας δεν θα χαθεί, κάτι που είχε διατυπωθεί και σε πρότερη συνάντηση στα μέσα του παρόντος μηνός. Αντιθέτως, σχετικά με την έγγραφη επισήμανσή μας ότι τα νοσοκομεία έχουν αποψιλωθεί από προσωπικό, το προεδρείο μας ενημερώθηκε ότι έχει δρομολογηθεί η προκήρυξη για την πρόσληψη 300 μονίμων νοσηλευτών στο αμέσως επόμενο διάστημα, πιθανότατα μέσα στον Αύγουστο. Η ΕΝΕ υπογραμμίστηκε, ότι είναι κάθετα αντίθετη με κάθε μισθολογική απώλεια των εργαζομένων  και δε συμφωνεί σε καμία περίπτωση με την προβλεπόμενη προσωρινή μείωση των αποδοχών των υπό μετακίνηση Νοσηλευτών που θα προκύψει από τη διαθεσιμότητα. Επιπλέον, τονίστηκε η ανάγκη της θωράκισης της διαδικασίας του επανασχεδιασμού του χάρτη του ανθρώπινου δυναμικού εν όψει των μετακινήσεων, για να αποφευχθεί τυχόν παραχάραξη της βούλησης των προς μετακίνηση υπαλλήλων.

Όσον αφορά τους Νοσηλευτές που ασκούσαν καθήκοντα εκπαιδευτικού στις ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας, σημειώνουμε τα εξής σημαντικά:

Όλως προσφάτως και δη στις 19-07-2013 ψηφίστηκαν από την Βουλή των Ελλήνων οι διατάξεις του σχεδίου Νόμου με τίτλο «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

Ο νέος, πλέον, με αριθμό 4172/2013 Νόμος (ΦΕΚ 167 Α’/23.07.2013) προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατάργηση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για το άρθρο 82 του ως άνω Νόμου, το οποίο με χαρακτηριστικά κυνική απλότητα και λακωνικό ύφος, σημαίνει το τέλος της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, προς όφελος και τέρψη προφανώς κάποιων πολυδιαφημισμένων ιδιωτικών ΙΕΚ, κολλεγίων κλπ., που θα δουν την πελατεία τους να αυξάνει μετά βεβαιότητας με γεωμετρική πρόοδο.

Πέραν των ως άνω ουσιαστικών ζητημάτων, εντύπωση προκαλούν αναμφίβολα και ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής των επίμαχων ρυθμίσεων.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 82 προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις από την υπαγωγή σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Στις εξαιρέσεις εμπίπτουν, για παράδειγμα, ανάπηροι, πολύτεκνοι κλπ. Να σημειώσουμε, ότι τη στιγμή που γράφεται το παρόν δελτίο, οι ιθύνοντες, φαίνεται να θέτουν στην προκρούστεια κλίνη της διαθεσιμότητας και τους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, απαξιώνοντας πλήρως την ακαδημαϊκή ιδιότητα των εν θέματι υπαλλήλων με τρόπο εξαιρετικά επαίσχυντο και προκλητικό.

 Ενώ, λοιπόν, οι επίμαχες ρυθμίσεις ψηφίστηκαν στις 19-07-2013, το Υπουργείο Παιδείας, ήδη από τις 12-07-2013 με το υπ’αριθμ.πρωτ. 93489/Δ2 έγγραφό του αναζητούσε στοιχεία των υπαλλήλων που υπάγονται στις ως άνω εξαιρέσεις.

Με άλλα λόγια η ελληνική δημόσια διοίκηση θεωρούσε ως δεδομένη την ψήφιση κάποιων διατάξεων από το Κοινοβούλιο. Εν προκειμένω είναι αυτονόητο, ότι όταν η εκτελεστική εξουσία προεξοφλεί το έργο της νομοθετικής λειτουργίας, τότε επέρχεται κατάλυση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, κατ’ επέκταση, δε, του Κράτους Δικαίου.

Αν πάλι η αναζήτηση στοιχείων έλαβε χώρα προκειμένου να αναδειχθούν οι αληθείς συνέπειες των προς ψήφιση διατάξεων, τότε ομιλούμε περί απαράμιλλης προχειρότητας, δοθέντος ότι η έρευνα αυτή θα έπρεπε να είχε γίνει προ της κατάρτισης του σχεδίου νόμου και όχι μια εβδομάδα προ της ψηφίσεως των διατάξεων του σχεδίου νόμου.

Περαιτέρω, στο ίδιο πάντα πλαίσιο της προχειρότητας, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο με ημερομηνία 19-07-2013, ήτοι την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, καλώντας τους υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο των εξαιρετικών διατάξεων να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα, που τυγχάνει μη εργάσιμη, ήτοι το Σάββατο 20-07-2013 ! Με τον τρόπο αυτό η διοίκηση αιφνιδιάζει τους διοικούμενους, παραβιάζοντας κάθε έννοια χρηστής διοίκησης.

Αναμφίβολα ευρισκόμεθα ενώπιον πρωτοφανών διοικητικών πρακτικών, οι οποίες θα πρέπει κάποια στιγμή να εκλείψουν από την ελληνική πραγματικότητα, αν έχουμε ως στόχο μια υγιή δημόσια διοίκηση.

Αναφορικά τώρα με την ουσία της υπόθεσης που συνδέεται με την τύχη των πλέον των 400 Νοσηλευτών της προαναφερθείσας κατηγορίας, το προεδρείο της ΕΝΕ επικαιροποίησε στη χθεσινή συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, τη δέσμευση που είχε λάβει προ δεκαημέρου, ότι θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους Νοσηλευτές (αλλά και στους άλλους εκπαιδευτικούς που σχετίζονται με το χώρο της Υγείας) να μεταταχθούν εκουσίως σε θέσεις Νοσηλευτών στο οικείο Υπουργείο.

Η ΕΝΕ, δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και με κάθε τρόπο και μέσον, θα διαφυλάξει το ιερό δικαίωμα της εργασίας για όλα τα μέλη της.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy