Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου

«ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Νόμου 4058/2012, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από άρθρο 44 του Νόμου 4486/2017, «Τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., το Κ.Ε.Θ.Ε.Α., η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., η Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, καθώς και τα Κέντρα Υγείας νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, με απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας Υ.Πε., δύνανται για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία τους, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνεργάζονται με ιατρούς κάθε ειδικότητας, ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, νοσηλευτές, ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων, ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών – Θερμοϋδραυλικών), ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΠΕ φαρμακοποιών, ΔΕ βοηθών φαρμακοποιών, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων και ειδικούς θεραπευτές πρώην εξαρτημένους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία θεραπευτικό πρόγραμμα των εγκεκριμένων Οργανισμών ή Φορέων του ν. 4139/2013 (Α` 74), με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους».

Με τις διατάξεις αυτές εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα υπέρ των δημόσιων νοσοκομείων να προσλαμβάνουν νοσηλευτές με δελτίο παροχής υπηρεσιών (το γνωστό σε όλους μας «μπλοκάκι»), προκειμένου να καλύπτουν τις  λειτουργικές ανάγκες τους.

Επί της διαδικασίας πρόσληψης το ως άνω άρθρο αναφέρει ότι, «η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν.3812/2009, καθώς και της παρ. 20α του ένατου άρθρου του Ν.4057/2012, μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας».

Οι παραπάνω διαδικαστικής φύσεως διατάξεις προστέθηκαν με το άρθρο 34 παρ. 2 του Νόμου 4325/2015.

Επί της ουσίας με τις προαναφερθείσες διατάξεις επιχειρείται η αποσπασματική κάλυψη μόνιμων υπηρεσιακών αναγκών των δημόσιων νοσοκομείων και η πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των αναγκαίων προσλήψεων μονίμων νοσηλευτών.

Είναι, δε, τουλάχιστον εντυπωσιακό, ότι το ως άνω ιδιότυπο καθεστώς απασχόλησης αποκαλείται «συνεργασία», αφού κατά την ευφάνταστη διατύπωση των παραπάνω διατάξεων οι συγκεκριμένοι νοσηλευτές δεν θα προσλαμβάνονται, ούτε θα απασχολούνται στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά θα «συνεργάζονται» με αυτά !

Πρωτοπόρος στην πλήρη υιοθέτηση των ως άνω καινοφανών διατάξεων υπήρξε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας κ. Γεώργιος Μπέζος και το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο, με πρωτοβουλία των οποίων αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η κάλυψη αναγκών της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας με δέκα (10) νοσηλευτές ΤΕ και δέκα (10) βοηθούς νοσηλευτών ΔΕ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 02/31-01-2018 απόφασης του Δ.Σ.

Με τον τρόπο αυτό ανοίγει, πλέον, και πανηγυρικά ο δρόμος για την μελλοντική εργασιακή ομηρία εκατοντάδων νοσηλευτών, οι οποίοι θα καλούνται να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων, χωρίς, ωστόσο, να απολαμβάνουν της μονιμότητας ή των λοιπών ευεργετημάτων των δημοσίων υπαλλήλων, με τους οποίους, όμως, θα εργάζονται κάτω από τις ίδιες ακριβώς συνθήκες.

Το μόνο παρήγορο στοιχείο είναι ότι η σχετική απόφαση ελήφθη όχι ομοφώνως, αλλά κατά πλειοψηφία, αφού ευρέθησαν μέλη του ΔΣ που για τους δικούς τους λόγους αντιτάχθηκαν με την συγκεκριμένη πρακτική.

Παρά ταύτα ο διοικητής του ΓΝ Μεσσηνίας περνάει, πλέον, στην ιστορία, έχοντας ήδη επιλέξει την οδό της «συνεργασίας» με επιστήμονες νοσηλευτές, που θα εκδίδουν δελτίο παροχής υπηρεσιών και θα υπόκεινται στον πλήρη έλεγχό του, αυτοί και το εργασιακό μέλλον τους.

Απομένει να περιμένουμε για την έγκριση των παραπάνω από τον Υπουργό Υγείας, που φέρει, κατά νόμο, και την τελική αρμοδιότητα για την έκδοση της σχετικής απόφασης…

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                           Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας             Γεώργιος Αβραμίδης 

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy