Δελτία Τύπου Τελευταίες Εξελίξεις

Δελτίο Τύπου

Στις 10/6/2015 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ΔΣ, ΕΕ και Αντιπροσώπων του Πρωτοβάθμιου Πανελλήνιου Συλλόγου Νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ), με έδρα την Αττική.

Το ΔΣ του ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ, συνεδρίασε στις 17 Ιουνίου 2015 και σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου και τη σχετική νομοθεσία, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τη σύνθεση του Προεδρείου του ΔΣ που έχει ως εξής:  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:  

Πρόεδρος: Μαντζανάς Μιχαήλ

Α’ Αντιπρόεδρος: Θεοδωρακοπούλου Ανδριάνα

Β’ Αντιπρόεδρος: Στεργιάννης Παντελής

Γεν. Γραμματέας: Τάνη Σοφία

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Παπανδρέου Νικόλαος

Ταμίας: Γαρδίκου Βαρβάρα

Μέλη: 

  • Πασαλή Χριστίνα
  •  Σελεμίδης Νικόλαος
  •  Χονδρού Γεωργία

Επίσης τα μέλη της Ελεγκτικής είναι οι εξής:

Πρόεδρος: Μπελαλή Κωνσταντία

Αντιπρόεδρος: Καπελάνος Ευάγγελος

Γεν. Γραμματέας: Καραβασίλη Μαρία

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Ο Πρόεδρος             Η Γ. Γραμματέας

            Μαντζανάς Μιχαήλ             Τάνη Σοφία

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy