Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Διεκδίκηση επιδόματος θέσης ευθύνης 2018 – 2020

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., σε συνέχεια θετικής απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, συντονίζει την κατάθεση ομαδικών αγωγών για την αναδρομική και έντοκη διεκδίκηση του ποσού, το οποίο αντιστοιχεί στη μηνιαία διαφορά των σαράντα (40) ευρώ μεταξύ του επιδόματος θέσης που λαμβάνουν οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των Ο.Τ.Α. και των ν.π.ι.δ. του δημόσιου τομέα και του αντίστοιχου επιδόματος που λαμβάνουν οι προϊστάμενοι των τμημάτων της νοσηλευτικής υπηρεσίας των νοσοκομείων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 4354/2015. Η συγκεκριμένη αξίωση, που αφορά την διετή περίοδο των ετών 2018 έως και 2020, υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ, συνυπολογιζομένου του τόκου υπερημερίας, όπως ακριβώς συνέβη και με την αντίστοιχη διεκδίκηση των ετών 2016 έως 2018.

Για το σκοπό αυτό, καλούνται τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., όπως συμπληρώσουν και παραδώσουν την αντίστοιχη αίτηση στον αντίστοιχο αντιπρόσωπο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. σε κάθε υγειονομική μονάδα, μέχρι τις 30 Ιουλίου 2020.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γ. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                            Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Κάντε κλικ εδώ για την αίτηση.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy