Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Διευκρινίσεις για τη χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας COVID – 19 σε περίπτωση ελλείψεων

Δεδομένης της κρίσιμης υγειονομικής κατάστασης, την οποία βιώνουν όλοι οι επαγγελματίες υγείας στις υπηρεσίες υγείας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα έντονες ψυχοπιεστικές καταστάσεις και με αφορμή το έγγραφο του Ε.Ο.Δ.Υ.: «Οδηγίες για τη χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας σε περίπτωση ελλείψεων», στις 21.03.2020, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. επισημαίνει τα ακόλουθα:

Καθώς παρατηρείται συχνά το φαινόμενο ελλείψεων υγειονομικού εξοπλισμού, με κυριότερο την έλλειψη ειδών ενδεδειγμένης ατομικής προστασίας, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με όλες τις Υπηρεσίες Υγείας και τα μέλη της, επιβεβαιώνοντας τις προαναφερόμενες ελλείψεις, οι οποίες είναι κατακριτέες, καθώς θέτουν σε κίνδυνο την υγεία όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας και ιδιαιτέρως των Νοσηλευτών-τριών, οι οποίοι μετατρέπονται σε ξενιστές του COVID – 19, τόσο για το οικογενειακό τους περιβάλλον, όσο και για τη Δημόσια Υγεία.

Οι Νοσηλευτές-τριες και όλοι οι επαγγελματίες υγείας δε νοείται να υπερβάλλουν εαυτό καθημερινά και να μην έχουν σε επάρκεια τον απαραίτητο υγειονομικό εξοπλισμό.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. καταγγέλλει την κωλυσιεργία της Πολιτείας στην έγκαιρη και επαρκή προμήθεια και τροφοδοσία στο απαραίτητο υγειονομικό υλικό και των ειδών ατομικής προστασίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γ. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                              Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy