Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Ασκληπίειο Βούλας: 28 Σεπτεμβρίου 2019: Ημέρα εξωστρέφειας και προστιθέμενης αξίας της Νοσηλευτικής Έρευνας στις υπηρεσίες υγείας

28 Σεπτεμβρίου 2019: Ημέρα εξωστρέφειας και προστιθέμενης αξίας της Νοσηλευτικής Έρευνας στις υπηρεσίες υγείας.

Εξέχουσες στιγμές εξωστρέφειας, ανοικτής επιστήμης και διάχυσης της παραγόμενης επιστημονικής γνώσης έλαβαν χώρα το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 στο Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το Γραφείο Εκπαίδευσης, σε ένα πολυπληθές ακροατήριο που ξεπέρασε τις 220 συμμετοχές, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί ο στόχος της προστιθέμενης αξίας στο ευρύτερο πεδίο των Επιστημών Υγείας.

Με τον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής και Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Δρ Μιχαήλ Κουράκος ανέφερε ότι σκοπός της επιστημονικής εκδήλωσης ήταν να αναδειχθεί η σημαντικότητα της ορθολογικής, συντονισμένης και συστηματικής νοσηλευτικής έρευνας με στόχο τη βέλτιστη κατανόηση των φαινομένων στον τομέα της υγείας και τη μετάδοση νέας γνώσης για τη βελτίωση της ζωής και την εξέλιξη της Επιστήμης. Επισήμανε εν κατακλείδι ότι η νοσηλευτική έρευνα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επίλυση καίριων προβλημάτων στον χώρο της υγείας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν Καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, από το Leeds Beckett University United Kingdom και από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Κατά τη λήξη της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Δρ Μιχαήλ Κουράκος διαβεβαίωσε ότι η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας θα συνεχίσει να στηρίζει σημαντικές εξωστρεφείς δράσεις και συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και τόνισε ότι αποτελεί μέγιστο καθήκον και δέσμευση να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα της νοσηλευτικής πράξης μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων της Νοσηλευτικής Επιστήμης.

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής
Δρ Μιχαήλ Κουράκος

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy