Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Δικαίωση της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. για την αποκατάσταση του Επιδόματος Ευθύνης στους Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων

Όπως είναι ήδη γνωστό, με Απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κριθεί, ότι η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4354/2015, καθ’ ο μέρος προβλέπει την καταβολή στους προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων μηνιαίου επιδόματος ευθύνης ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, ήτοι μειωμένου κατά σαράντα (40) ευρώ έναντι του μηνιαίου επιδόματος ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ που λαμβάνουν οι λοιποί προϊστάμενοι, αντίκειται στην αρχή της ισότητας, που κατοχυρώνεται με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος.

Υπ’ αυτήν την έννοια πρέπει να επεκταθεί και στους προϊσταμένους τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων η εφαρμογή της γενικής διάταξης του άρθρου 16 παρ. 1 περ. α΄υποπερ. αζ΄ του νόμου 4354/2015, σύμφωνα με την οποία καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ύψους διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ στους προϊσταμένους τμημάτων.

Παρά την δημοσίευση της ως άνω δικαστικής απόφασης, από το 2018 μέχρι και σήμερα η Πολιτεία δεν μερίμνησε για την αποκατάσταση της αδικίας και την πλήρη συμμόρφωση με το διατακτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας, προσδιορίζοντας δια νόμου και για τους προϊσταμένους των νοσηλευτικών τμημάτων το ύψος του επιδόματος θέσεως ευθύνης στο ποσό των 290 ευρώ.

Σε συνέχεια, ωστόσο, εντελώς πρόσφατων και συντονισμένων ενεργειών του νέου προεδρείου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ήδη έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων νομοσχέδιο, που προβλέπει την αποκατάσταση του επιδόματος θέσης ευθύνης των προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων στο ποσό των 290 ευρώ. Στην οικεία, δε, αιτιολογική έκθεση γίνεται ρητή μνεία της προαναφερθείσας απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Μετά από την εξέλιξη αυτή, η σημερινή ηγεσία της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. καθώς και όλα τα μέλη της, αισθάνονται απόλυτα δικαιωμένοι και δηλώνουν πλήρως ικανοποιημένοι για το αποτέλεσμα της αποκατάστασης της χρονίζουσας αδικίας σε βάρος των προϊσταμένων των νοσηλευτικών τμημάτων.

Είναι, δε, σαφές, ότι η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού, με ανανεωμένο το αγωνιστικό και διεκδικητικό φρόνημά της, θα συνεχίσει να μάχεται για την προάσπιση των πάσης φύσεως συμφερόντων της νοσηλευτικής κοινότητας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γ. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                              Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Αναλυτικά η πρόσφατη παρέμβαση της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. εδώ

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy