Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Δικαστική Διεκδίκηση Δώρων – Επιδομάτων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε, με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 4024/2011 το επίδομα Εορτών Χριστουγέννων ορίστηκε στο ποσό των 500 ευρώ, ενώ τα επιδόματα Εορτών Πάσχα και Αδείας ορίστηκαν στο ποσό των 250 ευρώ. Εν συνεχεία, με την υποπαράγραφο Γ.1. της παραγράφου Γ΄ του Νόμου 4093/2012 τα ανωτέρω επιδόματα καταργήθηκαν ολοσχερώς, ρύθμιση που επιβεβαιώθηκε πλήρως και από τον μεταγενέστερο Νόμο 4354/2015.

Ωστόσο, πλήθος δικαστικών αποφάσεων έχουν, πλέον, κρίνει τις ως άνω διατάξεις ως αντικείμενες στο Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με αποτέλεσμα να επιδικάζουν αναδρομικώς και σε βάθος διετίας, λόγω παραγραφής, τα ποσά που αντιστοιχούν στα καταργηθέντα επιδόματα.

Ήδη, λοιπόν, δια της παρούσης η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ανακοινώνει, ότι προτίθεται να συντονίσει την κατάθεση ομαδικών αγωγών ανά νοσοκομείο, με στόχο την αναδρομική και νομιμότοκη διεκδίκηση του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ κατ’άτομο, που αντιστοιχεί στα επιδόματα της τελευταίας διετίας.

Το κόστος για την συμμετοχή στη συγκεκριμένη διεκδίκηση ανέρχεται στο ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ χωρίς την υποχρέωση καταβολής ποσοστού επί του επιδικασθέντος ποσού. Για την δήλωση συμμετοχής θα διανεμηθεί σχετικό έντυπο, που θα συμπληρώνεται από κάθε ενδιαφερόμενο.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ή ΝA ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Με τον τρόπο αυτό η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, μετά την δικαστική της επιτυχία αναφορικά με το επίδομα των προϊσταμένων των Νοσηλευτικών Τμημάτων, παραμένει στο πλευρό των εργαζομένων και μάχεται για την προάσπιση των συμφερόντων τους με εντιμότητα και ειλικρινή διάθεση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy