Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Δικαστική Διεκδίκηση

Δικαστική διεκδίκηση της αύξησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τα νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο.

Όπως είναι ήδη γνωστό με την υπ’αριθμ. οικ.2/35134/ΔΕΠ/5.4.2023 (Β’ 2611) κοινή υπουργική απόφαση αναπροσαρμόστηκε αναδρομικά και δη από την 1η-01-2023 το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους δικαιούχους των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας. Η εν λόγω αναπροσαρμογή δεν κατέλαβε και τους δικαιούχους των πανεπιστημιακών νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο». Για τους ανωτέρω δικαιούχους η αναπροσαρμογή ίσχυσε μόνον από την 1η-01-2024, δηλαδή ένα (1) έτος μεταγενέστερα, ενόψει νεότερης κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2230/12-04-2024).

Ως εκ τούτου για το έτος 2023 οι δικαιούχοι (νοσηλευτές, βοηθών νοσηλευτών, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κλπ) των νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» διατηρούν τη δυνατότητα αναδρομικής και έντοκης δικαστικής διεκδίκησης της διαφοράς του επιδόματος, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50,00 ευρώ Χ 12 μήνες = 600,00 ευρώ. Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, όπως επιτυχώς έχει πράξει και στο παρελθόν με το επίδομα θέσης ευθύνης, προτίθεται να συντονίσει την ως άνω δικαστική διεκδίκηση.

Κάντε κλικ εδώ για την φόρμα συμμετοχής

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy