Ανακοινώσεις Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ. Ευβοίας - ΕΣΥ Τελευταίες Εξελίξεις

«Ενημέρωση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο χώρο μας»

Κύριε Υπουργέ

Σας γνωστοποιούμε τις παρακάτω δυσλειτουργίες – προβλήματα και περιμένουμε την δέουσα ανταπόκρισή σας ως προς την άμεση επίλυση τους:

 • Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού
 • Άμεση τροποποίηση του Οργανισμού του νοσοκομείου
 • Προγραμματισμός για την στελέχωση του νέου νοσοκομείου.
 • Άμεση συγκρότηση και Λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 • Κρίσεις και τοποθετήσεις προϊσταμένων.
 • Καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης, ειδικώς προσαρμοσμένου στις συνθήκες απασχόλησης των νοσηλευτών στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας και υγείας. 

Αναλυτικά σας ενημερώνουμε :

 • Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού

Το νοσοκομείο Χαλκίδας, αποτελεί ένα ΝΠΔΔ, με καθημερινή εφημερία και με 100% πληρότητα κλινών.

Το νοσηλευτικό προσωπικό, του οποίου η καταγραφή γίνεται αναλυτικά στους πίνακες που σας επισυνάπτουμε, καλείται να καλύψει τα τμήματα σε 24ωρη βάση. Δεν επαρκεί όμως….

Χαρακτηριστικά σας αναφέρουμε ότι οι νοσηλευτές εργάζονται σε διπλοβάρδιες, χωρίς επαρκή ενδιάμεση ανάπαυση, χωρίς επαρκή εβδομαδιαία ανάπαυση, ένας νοσηλευτής αντιστοιχεί σε 25 ασθενείς (στη νυχτερινή βάρδια) ή 3 νοσηλευτές για 50 ασθενείς (στην απογευματινή βάρδια), ένας τραυματιοφορέας καλείται να καλύψει τις ανάγκες δεκάδων ασθενών κ.ά. Την καλοκαιρινή περίοδο η κατάσταση είναι τραγική.

Απ’ αυτές ακριβώς τις συνθήκες απορρέει η επικινδυνότητα για λάθη, παραλείψεις, ελλιπή νοσηλευτική φροντίδα ή αδυναμία αντιμετώπισης κάποιων περιστατικών, καθώς και η εξουθένωση του προσωπικού.

Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις όπου σε κοινούς θαλάμους του νοσοκομείου νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ασθενείς, δηλαδή λειτουργούν σαν… ΜΕΘ, όπου όμως, λόγω έλλειψης προσωπικού, τους ασθενείς φροντίζουν οι συγγενείς τους!

Πιο αναλυτικά:

Το ενεργό προσωπικό της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Χαλκίδας αριθμεί (μετά από καταγραφή, στις 20/06/2017):

 • 4 ΠΕ Νοσηλευτές,
 • 87 ΤΕ Νοσηλευτές ,
 • 72 Β .Νοσηλευτών ΔΕ,
 • 13 Μαίες,
 • 4 Επισκέπτριες Υγείας,
 • 10 Β. Θαλάμων,
 • 19 Τραυματιοφορείς
 • 2 Νοσοκόμοι και
 • 1 Νεκροτόμος

Από το πιο πάνω προσωπικό 6 άτομα (αφορά Νοσηλευτές ΤΕ και ΔΕ) είναι με τρίμηνες μετακινήσεις, από άλλα νοσοκομεία. Επίσης έχουμε με 12μηνη σύμβαση από ΟΑΕΔ: 5 τραυματιοφορείς , 3 β. θαλάμων και 2 νοσηλευτές ΤΕ. Με 8μηνη σύμβαση από ΚΕΕΛΠΝΟ: 1 μαία, 1 β. θαλάμου και 1 νοσηλευτής ΤΕ.

Η δύναμη αναπτυγμένων κλινών του νοσοκομείου είναι: 194 

Στους πίνακες που ακολουθούν γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης: 

 • της δύναμης των νοσηλευτών και β. νοσηλευτών κάθε τμήματος σε σχέση με τη δύναμη κλινών του τμήματος.
 • της κατανομής του προσωπικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κατά κατηγορία στα τμήματα

 

20/06/2017

 

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΓΝΧ

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ

Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

 

 

ΚΛΙΝΕΣ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

 

 

19

 

50

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

 

 

15

 

21

 

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

 

 

15

 

37

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Αναισθησιολογικό

 

18

9

 

 

4 αίθουσες + 1 (σηπτ.)

 

ΟΡΘΟΠΕΔ.-ΟΦΘΑΛΜ.-ΟΥΡΟΛΟΓ.

 

15

 

37+4SARS

 

Μ/Γ

 

 

11 (μαίες)

 

12

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

 

 

7

 

8

 

ΜΤΝ

 

 

13

 

16

 

ΕΕΙ

 

 

19

 

6 κλίνες +10ντολμ.+1εξετ. Κρεβ. στο Ορθοπ.                  

 

ΤΕΙ

 

 

18

 

3 (Αιματολογικό)

 

 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

 

 

10

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

158

(χωρίς τις μαίες)

 

194

 

20/06/2017

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΜΑΙΕΣ ΕΠ.ΥΓ. Β.ΘΑΛ. ΤΡΑΥΜ. ΝΟΣΟΚ. ΔΥΝΑΜΗ

ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΠΑΘ/ΚΟ 15 4 4 50
ΚΑΡΔ/ΚΟ 8 7 + 1 (υπέρηχ.) 1  

21

ΧΕΙΡ/ΚΟ 2 7 6 1 37
ΧΕΙΡ/Ο 1+

1ΑΝΑΙΣΘ.

8+

5ΑΝΑΙΣΘ.

8+

3ΑΝΑΙΣΘ.

 

1 3
ΜΙΚΤΗ 6 9 1 37+4SARS
Μ/Γ 11 12
ΠΑΙΔ/ΚΟ 2 5 1 8
ΜΤΝ 4 9

 

16
ΑΙΜ/ΣΙΑ 10

 

2
ΕΕΙ 11 8 2(Μαίες- Διαλογή) 2 16 2 6 κλίνες+10ντολμ.+1εξετ. Κρεβ. Στο Ορθ.                  
ΤΕΙ 5 11 1
ΑΙΜ/ΚΟ. 2      3
ΝΕΚΡΟΤ. 1
Δ/ΝΣΗ

ΝΟΣΗΛ.

3 1
ΕΝΛ 1
194 ΚΛΙΝΕΣ
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

4

 

87

 

72

 

13

 

4

 

10

 

19+1ΝΕΚΡ

 

2

32
 

ΟΡΓΑΝ.

2012

 

29

 

134

 

112

 

17

 

5

 

57

ΚΛΙΝΕΣ:

120 ΠΑΘ.

120 ΧΕΙΡ.

6 ΔΙΑΤΟΜ.

 

ΔΙΑΦΟΡΑ    25   47 40 4 1 25
Υπάλληλοι με άδεια μητρ. – απόσπ. – μετακ.:

13 άτομα

 

 • Άμεση τροποποίηση του Οργανισμού του νοσοκομείου

Σας κάνουμε γνωστό ότι:

δεν δίνεται το επίδομα θέσης ευθύνης στη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Δ/νσης και στις Τομεάρχεις του Παθολογικού και του Χειρουργικού τομέα. Στον οργανισμό του 2012 αναφέρεται ότι η πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων ευθύνης γίνεται από νοσηλευτές ΠΕ χωρίς να συμπεριλάβει τον όρο «ή ΤΕ». Αυτό επικαλούνται οι αρμόδιοι και δεν χορηγούν το επίδομα θέσης ευθύνης, παρόλο που ασκούν έως και σήμερα ουσιαστικά καθήκοντα θέσης ευθύνης (άσκηση εν τοις πράγμασι).

    η Αιμοδοσία ανήκει στον εργαστηριακό τομέα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα δεν δικαιολογεί θέση προϊσταμένου και η νοσηλεύτρια που ασκεί τα καθήκοντα θέσης ευθύνης δεν λαμβάνει το επίδομα.

 • Προγραμματισμός για την στελέχωση του νέου νοσοκομείου.

Απαιτείται πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού για τη λειτουργία των τμημάτων στο νέο νοσοκομείο.

Ήδη το προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει το σημερινό νοσοκομείο.

 • Άμεση συγκρότηση και Λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία να συμμετάσχει στο εν λόγω συμβούλιο, με διορισμένο μέλος.

Δυστυχώς η προηγούμενη διοίκηση φρόντισε να στελεχώσει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο με τρία διορισμένα μέλη, από την Διοικητική Υπηρεσία.

Παρά τις διαμαρτυρίες μας δεν έλαβε υπόψη την πολυπληθέστερη υπηρεσία στο χώρο. Άλλωστε τα περισσότερα θέματα που συζητούνται στο Υπηρεσιακό αφορούν Νοσηλευτές.

 • Κρίσεις και τοποθετήσεις προϊσταμένων. 

Τα τελευταία χρόνια οι τοποθετήσεις στις θέσεις ευθύνης γίνονται με προσωρινή ανάθεση από τον εκάστοτε Διοικητή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

 • Καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης, ειδικώς προσαρμοσμένου στις συνθήκες απασχόλησης των νοσηλευτών στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών φροντίδας και υγείας.

Άλλωστε αυτό σας έχει ζητηθεί, από την Ομοσπονδία μας, ΠΑΣΥΝΟ–ΕΣΥ, με την κατάθεση σχετικής ολοκληρωμένης πρότασης.

Κύριε Υπουργέ

Γνωρίζετε ότι οι νοσηλευτές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Μην τους αντιμετωπίζετε μαζί με όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

Δώστε στους Νοσηλευτές τη θέση που τους ανήκει στο Σύστημα Υγείας, ενάντια στα συμφέροντα που τους θέλουν σε υποδεέστερο ρόλο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy