Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Εξαιρετικά άδικη η διαδικασία αξιολόγησης των νοσηλευτών

Αναφορικά με τα φλέγοντα ζητήματα που ανακύπτουν καθημερινά σχετικά με τις ριζικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, την έντονη παραπληροφόρηση και την προτροπή άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων περί υποβολής των εκθέσεων αυτοαξιολόγησης σε αυτές, με σκοπό «τη διαβίβαση τους στο Υπουργείο», η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ σας επισημαίνει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το πδ 318/19892, όπως αυτό τροποποιήθηκε πρόσφατα δια του Ν. 4250/14 και ισχύει σήμερα: «Η βαθμολογία που δίνει ο ίδιος ο  αξιολογούμενος  στα  ουσιαστικά του  προσόντα  κατ` ουδένα τρόπο επηρεάζει τη βαθμολογία  «που δίνει ο αξιολογητής του» σαυτόν, ούτε  επιφέρει  οποιοδήποτε  άλλο  έννομο αποτέλεσμαΑποσκοπεί απλώς στο να γνωρίζει ο αξιολογητής την εικόνα που ο ίδιος ο αξιολογούμενος έχει για τον εαυτό του

Η προτροπή επομένως να μην υποβάλλουν οι υπάλληλοι τις αυτοαξιολογήσεις τους στην Υπηρεσία τους, αλλά στην εκάστοτε συνδικαλιστική οργάνωση, αποτελεί επιπόλαιη και παρορμητική κίνηση εντυπωσιασμού χωρίς ουσιώδεις έννομες συνέπειες για την αξιολόγηση όπως προκύπτει από την  ανωτέρω διάταξη, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πειθαρχικών διώξεων των υπαλλήλων.

Είναι όντως γεγονός, ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης με την εφαρμογή του, θα δυναμιτίσει το κλίμα συνεργασίας και ομόνοιας μεταξύ συναδέρφων και θα προκληθούν έντονες προστριβές στον εργασιακό χώρο.  Ταυτόχρονα, δεν παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα αμεροληψίας και αντικειμενικότητας, αλλά αντίθετα οδηγεί στην εξάρτηση της θετικής αξιολόγησης από τις ομαλές σχέσεις μεταξύ αξιολογούμενου και αξιολογητή και τις τυχόν «συμπάθειες» και «αντιπάθειες» στο χώρο εργασίας.

Ιδίως αναφορικά με τον κλάδο των Νοσηλευτών, που ήδη καλείται να εργαστεί σε εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες- λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό και των πολυάριθμων προβλημάτων του ΕΣΥ- και πασχίζει με όλες του τις δυνάμεις να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των ασθενών και της Υπηρεσίας, το νέο σύστημα αξιολόγησης, δεδομένης και της πραγματοποίησής της ανά Γενική Διεύθυνση (ήτοι σε «σύγκριση» με υπαλλήλους και άλλων κλάδων), κρίνεται εξαιρετικά άδικο.

Πάγια θέση της ΠΑΣΥΝΟ είναι η νομοθετική θέσπιση κλάδου Νοσηλευτών ΕΣΥ και η αξιολόγησή τους με διαφορετικά κριτήρια, με την καθιέρωση ενός ειδικού συστήματος αντικειμενικής αξιολόγησης για τους νοσηλευτές, που θα λαμβάνει υπόψη  τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες απασχόλησης και το γεγονός ότι οι νοσηλευτές είναι οι καθημερινοί ήρωες των δημόσιων νοσοκομείων.

Δεν πρέπει να παραβλέπεται το ότι  η αξιολόγηση των υπαλλήλων λαμβάνεται υπόψιν για την προαγωγή τους, την επιλογή τους σε θέση ευθύνης και γενικότερα για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

Αποτελεί επομένως επιτακτική ανάγκη η καθιέρωση διαφορετικού συστήματος αξιολόγησης για τον κλάδο των Νοσηλευτών, με λήψη υπόψιν των ιδιαιτεροτήτων του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των νοσηλευτικών υπηρεσιών, της φύσης του νοσηλευτικού επαγγέλματος και της κατάστασης που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Ήδη η ΠΑΣΥΝΟ έχει δρομολογήσει συνάντηση με τον Υπουργό ΥΔΜΗΔ, ώστε να του εκθέσει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου των Νοσηλευτών, σχετικά με την εξαγγελθείσα αξιολόγηση.

 Εν αναμονή των εξελίξεων σε νομοθετικό επίπεδο και την έκδοση νέων διευκρινιστικών εγκυκλίων, έχοντας ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων σε θεσμικό επίπεδο, καλούμε τα μέλη μας να κλείσουν τα αυτιά τους στις σειρήνες των εύκολων λύσεων και των πομπωδών δηλώσεων και να μην ριψοκινδυνεύσουν τις θέσεις και την σταδιοδρομία τους, υπακούοντας σε λαϊκίστικες προτροπές αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, με τη βεβαιότητα ότι οι συντονισμένες ενέργειες ΠΑΣΥΝΟ και ΕΝΕ θα αποφέρουν σύντομα καρπούς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος          Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας          Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy