Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης

Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Νόμου 3329/2005 θεσπίστηκε η καταβολή μηνιαίου επιδόματος ειδικής απασχόλησης στο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, το οποίο εν συνεχεία επεκτάθηκε και στο προσωπικό των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υγειονομικών Περιφερειών.

Ενόψει των παραπάνω διατάξεων πλήθος εργαζομένων, διαφόρων κλάδων και κατηγοριών, στα δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας κατέθεσαν αγωγές διεκδικώντας την καταβολή του επίμαχου επιδόματος, κυρίως λόγω παραβίασης της αρχής της ισότητας. Στο πλαίσιο τούτο η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ) ανέλαβε την πρωτοβουλία για τον συντονισμό της έγερσης ομαδικών αγωγών, με σκοπό την αναδρομική και έντοκη καταβολή του ως άνω επιδόματος στους νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων, ενόψει ιδίως ορισμένων θετικών πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων.

Ωστόσο έκτοτε και μετά την κατάθεση των αγωγών των νοσηλευτών δημοσιεύτηκε ένα πλήθος αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων από τον Άρειο Πάγο, οι οποίες στο σύνολό τους απορρίπτουν το αίτημα της καταβολής του συγκεκριμένου επιδόματος σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, πλην όσων περιοριστικώς αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του Νόμου 3329/2005.

Ενδεικτικώς μνημονεύονται οι υπ’αριθμ. 751/2010, 1897/2011, 565/2011, 133/2011, 1227/2012, 716/2013, 697/2014, 696/2014, 348/2014, 283/2015, 281/2015, 199/2015 και 200/2015 Αποφάσεις του Αρείου Πάγου, στο σύνολό τους απορριπτικές.

Ενόψει, λοιπόν, των παραπάνω πάγιων νομολογιακών πορισμάτων και αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί σε ανώτατο επίπεδο, θεωρείται δεδομένο ότι και οι αγωγές των νοσηλευτών που εισάγονται σε πρώτο βαθμό θα απορριφθούν, ενόψει του δεδικασμένου που απορρέει από τις προαναφερθείσες αποφάσεις του Αρείου Πάγου.

Ως εκ τούτο η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ενημερώνει τα μέλη της και όσους μετείχαν στη συγκεκριμένη δικαστική διεκδίκηση, ότι η συζήτηση των επίμαχων αγωγών αποβαίνει πλέον ατελέσφορη, ενώ κρίνεται επιζήμια η καταβολή επιπλέον χρηματικών ποσών για την κάλυψη των εξόδων παράστασης των δικηγόρων σε αγωγές που θα απορριφθούν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                                           Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας                                                                                     Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy