Δελτία Τύπου Τελευταίες Εξελίξεις

Επίδομα θέσης Προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων

Στις 10 Απριλίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 83) ο Νόμος 4683/2020 (Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες διατάξεις).

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 10 του ως άνω Νόμου, «Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) η φράση «διακόσια πενήντα (250) ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «διακόσια ενενήντα (290) ευρώ».

Με την παραπάνω διάταξη αίρεται η αδικία σε βάρος των προϊσταμένων των νοσηλευτικών τμημάτων, οι οποίοι θα λαμβάνουν εφεξής επίδομα θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ, αντί των 250 που ελάμβαναν μέχρι τώρα.

Υπενθυμίζεται, ότι όπως προκύπτει και από την οικεία αιτιολογική έκθεση, η ως άνω ρύθμιση προήλθε σε συνέχεια σχετικής δικαστικής επιτυχίας της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η νομοθετική πρωτοβουλία αναλήφθηκε κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. και της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, οι εκπρόσωποι των οποίων είχαν πρόσφατα κύκλο επαφών με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι κατά το μέρος που η συγκεκριμένη διάταξη δεν αναπτύσσει αναδρομική ισχύ, παραμένει ενεργή η αξίωση των προϊσταμένων των νοσηλευτικών τμημάτων για την διεκδίκηση μέσω αγωγής της διαφοράς των σαράντα (40) ευρώ μηνιαίως για την παρελθούσα χρονική περίοδο, ήτοι για τα έτη 2018 έως και 2020.

Οι πρώτες αγωγές, ενόψει της διετούς παραγραφής της σχετικής αξίωσης, αφορούσαν την περίοδο 2016 – 2018. Όσες έχουν συζητηθεί μέχρι σήμερα έχουν γίνει δεκτές και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και για όσες εκκρεμούν ή όσες κατατεθούν τώρα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένη για την από μέρους της αποτελεσματική προάσπιση των συμφερόντων των νοσηλευτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γ. Γραμματέας

 Γεώργιος Αβραμίδης                                              Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy