Δελτία Τύπου Τελευταίες Εξελίξεις

Επίδομα Προϊσταμένων – Δικαστική Δικαίωση Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ»

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. περί της θετικής έκβασης πλήθους αγωγών νοσηλευτών – προϊσταμένων νοσηλευτικών τμημάτων, που αφορούν την αναδρομική και νομιμότοκη διεκδίκηση της διαφοράς των σαράντα (40,00) ευρώ στο επίδομα θέσης, ευρισκόμεθα ήδη στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε, ότι η δημοσίευση θετικών δικαστικών αποφάσεων συνεχίζεται.

Ειδικότερα, προ ολίγων ημερών αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΑΓΕΙΑ, η ΑΔΑ: 9Α18469Η5Ω-ΚΨΞ, σύμφωνα με την οποία κατά την 36η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ψ.Ν.Α., στις 22 Σεπτεμβρίου 2023, Θέμα 5ο ΟΙΚ.: : Εκτέλεση της υπ’ αριθμ.: 10807/2023 Δικαστικής Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την καταβολή της διαφοράς του μηνιαίου επιδόματος ευθύνης σε Προϊστάμενους Νοσηλευτές του Ψ.Ν.Α. (26712/4-9-23), αποφασίστηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε:

  1. Η μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 10807/2023 δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
  2. Η υποβολή αιτήματος στη Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας, για την επιχορήγηση της σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού ύψους 17.543,47€ (πλέον των τόκων, από την επομένη της επίδοσης της σχετικής αγωγής ήτοι από την 29η/10/2020, μέχρι την εξόφλησή της), έτσι ώστε να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς την αρμόδια υπηρεσία εκκαθάρισης του Νοσοκομείου και να εκδοθεί το σχετικό Ένταλμα Πληρωμής, υπέρ των ανωτέρω αναφερομένων δικαιούχων της υπ’ αριθ. 10807/2023 δικαστικής απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά την αναδρομική και νομιμότοκη καταβολή της διαφοράς των σαράντα (40,00) ευρώ στο επίδομα θέσης για τη διετία 2018 – 2020, την οποία έχει κινήσει η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. πανελλαδικά για όλα τα Νοσοκομεία.

Αναμένοντας και την αντίστοιχη απόφαση του Εφετείου για την αναδρομική και νομιμότοκη καταβολή της διαφοράς των σαράντα (40,00) ευρώ στο επίδομα θέσης για τη διετία 2016 – 2018, για τους Προϊστάμενους του Ψ.Ν.Α., η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συνεχίζει τις δράσεις της με τον ίδιο δυναμισμό, αποδεικνύοντας στην πράξη, ότι υλοποιεί τις υποσχέσεις της και υπηρετεί τους Νοσηλευτές με συνέπεια, ήθος και αποτελεσματικότητα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γ. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                            Τζαννής Πολυκανδριώτης

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy