Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Επίδομα Προϊσταμένων – Εκδίκαση Αγωγών

Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του Νόμου 4354/2015 περί του νέου ενιαίου μισθολογίου, καθιερώθηκε για πρώτη φορά μια εντελώς άδικη και δυσμενής διάκριση σε βάρος των προϊσταμένων των νοσηλευτικών τμημάτων. Ειδικότερα προβλέφθηκε, ότι στους ως άνω προϊσταμένους θα καταβάλλεται επίδομα θέσης ευθύνης ύψους 250 ευρώ, αντί των 290 ευρώ που λαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι τμηματάρχες του δημόσιου τομέα.

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αντέδρασε άμεσα, επιδιώκοντας την κήρυξη των επίμαχων διατάξεων ως αντισυνταγματικών και δη αντίθετων με την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων. Ο αγώνας της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ δικαιώθηκε πλήρως με την έκδοση σχετικής απόφασης της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε ως αντισυνταγματικές τις άδικες αυτές διατάξεις και θεώρησε, ότι η καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ θα πρέπει να επεκταθεί και στους προϊσταμένους των νοσηλευτικών τμημάτων.

Αυτομάτως, λοιπόν, με την έκδοση της ως άνω απόφασης από τον ανώτατο δικαστικό σχηματισμό της χώρας άνοιξε ο δρόμος για την έγερση αγωγών κατά των δημοσίων νοσοκομείων από τους νοσηλευτές – τμηματάρχες με αντικείμενο την αναδρομική και έντοκη καταβολή της μηνιαίας διαφοράς των 40 ευρώ. Το πλαίσιο της διεκδίκησης, ενόψει της σχετικής διετούς παραγραφής, αφορά την καταβολή ποσού ύψους 40 ευρώ Χ 24 μήνες = 960 ευρώ + νόμιμος τόκος υπερημερίας.

Οι σχετικές αγωγές κατετέθησαν εντός του έτους 2018 και η συζήτησή τους αναμενόταν να λάβει χώρα μετά από πέντε (5) περίπου έτη, δηλαδή περί το έτος 2023. Ωστόσο η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ μερίμνησε για την υποβολή αιτήσεως κατά προτίμηση προσδιορισμού με αποτέλεσμα ήδη ορισμένες αγωγές να έχουν συζητηθεί και να έχουν εκδοθεί θετικές αποφάσεις. Το σύνολο, δε, των αγωγών όλων των νοσοκομείων του Νομού Αττικής (Αθηνών και Πειραιώς) έχουν προσδιοριστεί για τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους 2020.

Κατά συνέπεια ευελπιστούμε, ότι εντός του έτους 2020 θα έχει εκδοθεί το σύνολο των θετικών δικαστικών αποφάσεων και θα ομιλούμε, πλέον, περί μιας ολοκληρωμένης και απόλυτα επιτυχημένης δικαστικής προσπάθειας με ορατό αποτέλεσμα για όλους τους προϊσταμένους των νοσηλευτικών τμημάτων.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy