Ανακοινώσεις

«Επανόρθωση του θεσμού των Νοσηλευτικών Τομέων και αποκατάσταση του θεσμού της Διευθύντριας της Ν.Υ. με νομοθετική ρύθμιση»

Κατόπιν της σημερινής συνάντησης (7-03-2012) του προεδρείου της ΕΝΕ και της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τα θέματα που ανέκυψαν με τα περιγραφόμενα εκ του Ν. 4052/2012 και ανατρέπουν την οργάνωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κατέστη σαφές ότι θα θεραπευτούν σε σύντομο χρόνο με επικείμενη νομοθετική ρύθμιση.

Συγκεκριμένα, η διατύπωση του εδαφίου «η» της παρ. 8 του άρθρου 2, του Ν. 4052 -2012, «Προϊσταμένη Ν.Υ», θα αντικατασταθεί με τον ορθό όρο «Διευθύντρια Ν.Υ».

Επιπλέον θα θεραπευτεί η προβλεπόμενη από την παρ. 4, του άρθρου 4, κατάργηση των Νοσηλευτικών Τομέων και θα επανέλθουν ως τακτικά μέλη στα Δ.Σ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων οι Διευθύντριες Ν.Υ.

Τονίζουμε ότι η τύχη των υπαλλήλων εκείνων οι οποίοι εκτελούν ή επρόκειτο να εκτελέσουν χρέη τομεαρχών, είτε κατόπιν τυπικής κρίσης, είτε με ανάθεση θα ήταν δυσχερής, μιας και θα καθίσταντο εκ του νόμου υφιστάμενοι των προϊσταμένων τμημάτων (τμηματαρχών), αυτών δηλαδή τους οποίους διοικούσαν πριν την ψήφιση του νόμου τούτου. Επίσης, οι οργανισμοί των νοσοκομείων θα ήταν άκυροι και θα έχρηζαν άμεσης αναμόρφωσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δομή και τη διάρθρωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Τονίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε άμεσα όπου θίγονται θεμελιώδη δικαιώματα των νοσηλευτών, διορθώνοντας κάθε άστοχη ενέργεια των νομοθετούντων.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy