Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

«Επικινδυνότητα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ΩΡΛ στο Τακτικό Ιατρείο»

Σε συνέχεια πολυάριθμών σχετικών παρεμβάσεων, ως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτών ΕΣΥ, με καταστατικό σκοπό μεταξύ άλλων την προστασία των θιγόμενων δικαιωμάτων των μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων μας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Αναφορικά με την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών ΩΡΛ στο Τακτικό ιατρείο, γνωρίζετε ήδη ότι κατά πάγια τακτική, την τελευταία τριετία τα έκτακτα περιστατικά ΩΡΛ αντιμετωπίζονται στο τακτικό ιατρείο ΩΡΛ, με απαίτηση των ειδικευμένων ιατρών ΩΡΛ. Μάλιστα ζητείται, επιτακτικά, η παρουσία του εφημερεύοντα Νοσηλευτή, κατά τη διάρκεια της εξέτασης χωρίς καμία νόμιμη έγγραφη εντολή και δημιουργείται σοβαρή αναστάτωση στη λειτουργία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και στο έργο του εφημερεύοντος Νοσηλευτή.

Μετά από έγγραφες αναφορές για την επικινδυνότητα του χώρου, το  Επιστημονικό Συμβούλιο, με το υπ. αρ. 2/11-1-2018 πρακτικό του, ενέκρινε την τοποθέτηση καρέκλας ΩΡΛ στο Έκτακτο Χειρουργικό Ιατρείο, για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ΩΡΛ, με σκοπό την καλύτερη και ασφαλέστερη φροντίδα των ασθενών. Όμως παρά την  τοποθέτηση της καρέκλας από τον Ιανουάριο 2018 στο χώρο των Εκτάκτων Ιατρείων, αυτή δε χρησιμοποιείται και εξακολουθούν οι ασθενείς να αντιμετωπίζονται στο Τακτικό ΩΡΛ ιατρείο, με όλες τις δυσκολίες και τους κινδύνους, που αυτό ελλοχεύει για την παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας.

Οι ιατροί ΩΡΛ μας αναφέρεται ότι επικαλούνται «μη καταλληλότητα» της  συγκεκριμένης καρέκλας, κάτι που προκαλεί αν μη τι άλλο απορία, διότι η καρέκλα προφανώς και αγοράστηκε κατά την ισχύουσα νομοθεσία για τις προμήθειες εξοπλισμού επί τη βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών για το σκοπό που πρόκειται να επιτελέσει.

Το θέμα ξανασυζητήθηκε στο Επιστημονικό Συμβούλιο στις 8/05/2018, ότε με το υπ. αρ. 5/8-05-2018 πρακτικό του πρότεινε την προμήθεια νέας καρέκλας ΩΡΛ, σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές και την τοποθέτησή της στο έκτακτο χειρουργικό ιατρείο, προκειμένου να αντιμετωπίζονται όλα τα έκτακτα περιστατικά στο χώρο του έκτακτου χειρουργικού ιατρείου.

Εντούτοις, παρόλο που η επικινδυνότητα αντιμετώπισης των έκτακτων περιστατικών, στο τακτικό ιατρείο, σας είναι απόλυτα γνωστή, η συγκεκριμένη πρακτική μας καταγγέλλεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και η κατάσταση δεν έχει μεταβληθεί.

Επισημαίνουμε ότι στο συγκεκριμένο τακτικό ιατρείο, όπως και στα υπόλοιπα τακτικά ιατρεία, δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένος ο χώρος και δεν υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός (set διασωλήνωσης, απινιδωτής, αναπνευστήρας κλπ), για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, που πρέπει κατά τις προβλέψεις της κείμενης Νομοθεσίας να αντιμετωπίζονται στο ΤΕΠ κατά τις οικείες προδιαγραφές.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί  ότι στο τακτικό ΩΡΛ ιατρείο, του νοσοκομείου, ως επείγοντα περιστατικά στην εφημερία, αντιμετωπίζονται επικίνδυνες αιμορραγίες σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά ή καρδιολογικά σκευάσματα, περιστατικά  με κατάποση αντικειμένων που φράζουν την αναπνευστική οδό, τραυματισμοί, φλεγμονές, σοβαρές αλλεργίες, κλπ.

Μας αναφέρθηκε ως χαρακτηριστικό περιστατικό το εξής: Στις 03/08/2018 άνδρας 58 ετών προσήλθε με δυσκολία στην αναπνοή, σε απογευματινή εφημερία, και εξετάστηκε στο τακτικό ιατρείο ΩΡΛ. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε, υπήρχε μεγάλη δυσκολία  αντιμετώπισης της και έλαβε χώρα επείγουσα μεταφορά του στο έκτακτο χειρουργικό ιατρείο. Τελικά μεταφέρθηκε στο χειρουργείο, διασωληνώθηκε, έγινε εισαγωγή στην χειρουργική κλινική και παράλληλα εδόθη σήμα στο ΕΚΑΒ για την ανεύρεση κλίνης σε ΜΕΘ.

Από όλα τα ανωτέρω καταδεικνύεται η πρόδηλη παράβαση της Νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών και η σοβαρή διακινδύνευση της υγείας των ασθενών, αλλά και η προσβολή των δικαιωμάτων των μελών μας, των οποίων διαταράσσεται η εργασιακή ομαλότητα και εκτίθενται σε πιθανά νοσηλευτικά σφάλματα, χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Συνεπεία όλων των ανωτέρω, σας καλούμε όπως άμεσα προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της νομιμότητας, με σκοπό την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, την παροχή ποιοτικής ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας και την διασφάλιση της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των ασθενών.

Επειδή τέλος τίθεται σοβαρό ζήτημα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 παρ.3 του Συντάγματος αλλά και ζήτημα διακινδύνευσης της υγείας των ασθενών, σας ενημερώνουμε ότι αν δεν βρεθεί άμεσα λύση στο ζήτημα, έχουμε υποχρέωση να διαβιβάσουμε το θέμα στην αρμόδια Εισαγγελία, αλλά και στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                 Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας    Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy