Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

«Επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης των Ειδικευμένων Νοσηλευτών στο Ε.Σ.Υ., μέσω του συστήματος προσλήψεων επικουρικού προσωπικού»

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού και της επικείμενης λήξης της ανανέωσης των συμβάσεων των Ειδικευμένων Νοσηλευτών απέστειλε σχετικό έγγραφο προς το Υπουργείο Υγείας, επισημαίνοντας την επιτακτική ανάγκη πρόσληψης των Ειδικευμένων Νοσηλευτών στο Ε.Σ.Υ., μέσω του συστήματος προσλήψεων επικουρικού προσωπικού.

Αναλυτικά το αίτημα:

Αξιότιμοι,

Ενόψει της επικείμενης λήξης της ανανέωσης των συμβάσεων των Ειδικευμένων Νοσηλευτών και λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής συνεισφοράς τους, αλλά και της συνεχιζόμενης ανάγκης για προσφορά εργασίας με σκοπό την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων νοσοκομείων, ήδη δια της παρούσης η ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ προτείνει την άμεση πρόσληψη τους μέσω του συστήματος προσλήψεων επικουρικού προσωπικού.

Η τακτική των συνεχόμενων παρατάσεων και η παραμονή των Ειδικευμένων πλέον Νοσηλευτών με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους, κατά το πρότυπο των ρυθμίσεων του άρθρου ένατου του Νόμου 4889/2022, τους έχει οδηγήσει στις υποβολές παραιτήσεων, λόγω της εργασιακής αβεβαιότητας, η οποία σε συνδυασμό και με τις μεγάλες καθυστερήσεις των ανακοινώσεων των οριστικών αποτελεσμάτων από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, υπονομεύει ακόμη περισσότερο το εργασιακό τους μέλλον.

Υπογραμμίζεται δε, ότι καθ’ οιονδήποτε τρόπο απομάκρυνση των Ειδικευμένων Νοσηλευτών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα επιτείνει το υπάρχον πρόβλημα υποστελέχωσης και οι Υπηρεσίες Υγείας θα καταρρεύσουν ολοσχερώς.

Καθώς διανύουμε μια παρατεταμένη χρονικά περίοδο επαγγελματικής εξουθένωσης των Νοσηλευτών και για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, σας επισημαίνουμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να προσληφθούν όλοι οι Ειδικευμένοι Νοσηλευτές είτε μέσω του τακτικού συστήματος προσλήψεων επικουρικού προσωπικού, είτε μέσω έκτακτης πρόσκλησης προσλήψεων επικουρικού προσωπικού, έτσι ώστε να είναι σε θέση να τεθούν σε ισχύ οι Νοσηλευτικές Ειδικότητες και να εισέλθουν στο θεσμό νέοι Ειδικευόμενοι Νοσηλευτές.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο της διαφάνειας και του υγιή συνδικαλισμού, δηλώνει τη διαθεσιμότητά της προς όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να συνεισφέρει με ρεαλιστικές προτάσεις στη χάραξη μιας βιώσιμης πολιτικής υγείας για τη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με Νοσηλευτές και την ανάπτυξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας 

Γεώργιος Αβραμίδης                                 Τζαννής Πολυκανδριώτης

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy