Δελτία Τύπου Τελευταίες Εξελίξεις

Εποικοδομητικός διάλογος για την ορθή εφαρμογή της Προτυποποίησης Εντύπων Ενιαίας Λειτουργίας των Νοσοκομείων του Ο.ΔΙ.Π.Υ.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Προτυποποιημένων Εντύπων Ενιαίας Λειτουργίας των Νοσοκομείων από τον Ο.ΔΙ.Π.Υ., στο σύνολο των Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων της χώρας, πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση της Διοίκησης του Ο.ΔΙ.Π.Υ., στις 10 Ιουνίου 2022, συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. και του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ο.ΔΙ.Π.Υ. κ. Βασίλειου Μπαλάνη, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν ενδελεχώς, οι δυσχέρειες εφαρμογής των Προτυποποιημένων Εντύπων Ενιαίας Λειτουργίας των Νοσοκομείων στο σύνολο των Υπηρεσιών Υγείας, οι οποίες έχουν προκύψει από την αμεσότητα της εφαρμογής, της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ.: Γ2α,γ/οικ.14741/11-03-2022.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε αμοιβαία κατανόηση και πνεύμα συνεργασίας, ώστε σε βάθος χρόνου και λαμβάνοντας υπόψιν την οργανωσιακή κουλτούρα κάθε Νοσοκομείου, αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες, οι οποίες επικρατούν στις Υπηρεσίες Υγείας, να διαμορφωθεί το κατάλληλο περιβάλλον εφαρμογής της τήρησης Ατομικού Φακέλου Νοσηλείας Ασθενή. Ωστόσο, διατυπώθηκε ξεκάθαρα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κ. Βασίλειο Μπαλάνη, από την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ότι συμπεριφορές εκβιασμού και απειλών κατά των Νοσηλευτών, οι οποίες παρατηρήθηκαν από στελέχη του Ο.ΔΙ.Π.Υ. στην ενημέρωση των Νοσηλευτών δεν γίνονται αποδέκτες.

Επιπλέον, τονίστηκε από την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., ότι χωρίς την απαιτούμενη στελέχωση, ώστε να υπάρχει επαρκής αριθμός Νοσηλευτών σε κάθε βάρδια, η εφαρμογή των εντύπων καθίσταται ανεφάρμοστη και επικίνδυνη. Γι’ αυτό το σκοπό, τέθηκε στη συζήτηση, η μόνιμη παθογένεια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η οποία αφορά την υποστελέχωση και δυσχεραίνει τις όποιες προσπάθειες εκ μέρους των Νοσηλευτών, ως προς την εφαρμογή της διαδικασίας. Το κλινικό έργο των Νοσηλευτών είναι ιδιαιτέρως επιβαρυμένο και θα πρέπει να βρεθεί από κοινού μια άμεση λύση, ώστε η τήρηση Ατομικού Φακέλου Νοσηλείας Ασθενή, να μην παραγκωνιστεί, αλλά να εξελιχθεί. Οι Νοσηλευτές διαθέτουν τις επιστημονικές γνώσεις και την αντίστοιχη κατάρτιση, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του πολύ σημαντικού εργαλείου, αλλά με τις επικρατούσες επισφαλείς συνθήκες εργασίας και την επιτακτική εφαρμογή της διαδικασίας, προβληματίζονται για τους κινδύνους που ελλοχεύει η τυχόν μη ορθή εφαρμογή της διαδικασίας, λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας.

Στα συμπεράσματα της συνάντησης κρίθηκε απαραίτητη η καταγραφή των προβλημάτων εφαρμογής της διαδικασίας στα Νοσοκομεία, η εκτίμηση και εξατομίκευση των ιδιαιτεροτήτων ανά Νοσοκομείο, τόσο σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας), όσο και σε επίπεδο οργανωσιακής κουλτούρας. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. δεσμεύτηκε να σταθεί αρωγός και να συνεργαστεί στενά με τα στελέχη του Ο.ΔΙ.Π.Υ., ώστε να υλοποιηθεί σταδιακά η τήρηση Ατομικού Φακέλου Νοσηλείας Ασθενή και η εξέλιξη του σε ψηφιακή μορφή. Παράλληλα και οι δυο πλευρές δεσμευτήκαν για την ανάπτυξη κλίματος αμοιβαίας συνεργασίας και αμφίδρομης επικοινωνίας.

Το συνεχώς ευμετάβλητο περιβάλλον υγείας, απαιτεί την άμεση προσαρμογή όλων των Υπηρεσιών Υγείας, αλλά και τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων. Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο τους υγιούς συνδικαλισμού, παραμένει στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας και του Ο.ΔΙ.Π.Υ. για ρεαλιστική και ουσιαστική συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                    Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy