Άρθρα

«Ε.Δ.Ε. για την καταχρηστική παρακράτηση εισφορών»

Αφορμή για την σύνταξη της παρούσας ανακοίνωσης είναι η πρακτική που ακολουθείται στο νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» εκ μέρους του οικείου σωματείου εργαζομένων – μέλους της ΠΟΕΔΗΝ.

Το εν λόγω σωματείο, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωτικής και προφανώς σκόπιμης παρανόησης των διατάξεων του θεμελιώδους συνδικαλιστικού Νόμου 1264/1982, όλως αυθαιρέτως εκλαμβάνει ως δεδομένο, ότι όλοι οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου νοσοκομείου είναι μέλη του, ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση εγγραφής !

Προφανώς η συγκεκριμένη συνδικαλιστική οργάνωση θεωρεί ότι το συνδικαλίζεσθαι αποτελεί υποχρέωση και όχι δικαίωμα των εργαζομένων, αδιαφορώντας παντελώς για την αρνητική μορφή αυτού του ιερού εργασιακού δικαιώματος, δηλαδή την βούληση ενός εργαζομένου να μην μετέχει σε καμία συνδικαλιστική οργάνωση.

Πέραν τούτου, το εν λόγω σωματείο διαστρεβλώνει και την θετική εκδοχή του ως άνω δικαιώματος, θεωρώντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι όχι μόνο υποχρεούνται να συνδικαλίζονται, αλλά οφείλουν να το πράττουν μέσω του συγκεκριμένου σωματείου! Προφανώς το πρωτοβάθμιο σωματείο της ΠΟΕΔΗΝ στο ΓΝ Νικαίας πιστεύει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του ένα τεκμήριο μοναδικότητας ή βέλτιστης συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των συμφερόντων των εργαζομένων.

Αυτή η μορφή ολοκληρωτικής σκέψης των ιθυνόντων του εν λόγω σωματείου επιστεγάζεται με την αυτόματη παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς των «υποχρεωτικών» μελών του, χωρίς, βέβαια, να έχει προηγηθεί η νομοθετικώς προβλεπόμενη υποβολή έγγραφης θετικής δήλωσης – συναίνεσης του εργαζόμενου προς τον εργοδότη.

Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται, βέβαια, και η πλημμελής έως σκανδαλώδης συμπεριφορά των αρμοδίων υπαλλήλων του νοσοκομείου, που διενεργούν την παρακράτηση άνευ της συναίνεσης των εργαζομένων ! Για το ζήτημα αυτό και για τον καταλογισμό ευθυνών έχει ήδη διαταχθεί η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Ενόψει τούτων εφιστούμε την προσοχή όλων των νοσηλευτών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, όπου ενδεχομένως παρατηρούνται αντίστοιχα φαινόμενα.

Συνάδελφοι, η αυτόματη παρακράτηση της συνδικαλιστικής σας εισφοράς δεν είναι υποχρεωτική, αλλά εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή από μέρους σας σχετικής θετικής δήλωσης, που απευθύνεται στον εργοδότη σας, δηλαδή το νοσοκομείο, και όχι την συνδικαλιστική οργάνωση όπου ανήκετε.

Για τον λόγο αυτό παρακαλείσθε να ελέγξετε στο φύλλο μισθοδοσίας σας αν ενεργείται αυτόματη παρακράτηση παρά την θέλησή σας και σε μια τέτοια περίπτωση απευθυνθείτε στο γραφείο μισθοδοσίας ζητώντας την άμεση διακοπή της παρακράτησης και ακολουθήστε την οδό της Δικαιοσύνης.

Επιτέλους, εν έτει 2014 και μετά από 32 χρόνια ισχύος του Νόμου 1264/1982 ο συνδικαλισμός στα νοσοκομεία του ΕΣΥ θα πρέπει να ασκείται με καθαρούς όρους, με διαφάνεια και ειλικρίνεια και όχι με παραπλάνηση των εργαζομένων και προσπάθεια υφαρπαγής της συνδικαλιστικής τους εισφοράς.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy