Ανακοινώσεις Πρωτοβάθμια Σωματεία ΣΥ.ΝΟ. Ευβοίας - ΕΣΥ Τελευταίες Εξελίξεις

«Ζητήματα που δυσχεραίνουν το έργο του εφημερεύοντα νοσηλευτή»

Στις 10/11/2017, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου με τους

Νοσηλευτές και τις Νοσηλεύτριες του Γ.Ν.Χαλκίδας, που διενεργούν εφημερίες, κατά την οποία αναλύθηκαν διεξοδικά τα βασικότερα ζητήματα που δυσχεραίνουν την άσκηση του νοσηλευτικού τους έργου, απομακρύνοντάς τους παράλληλα από το αντικείμενο της επιστήμης τους, που δεν είναι άλλο από τη φροντίδα του νοσηλευόμενου ασθενούς.

Τέθηκε το φλέγον ζήτημα των καθηκόντων των εφημερευόντων νοσηλευτών, οι οποίοι καλούνται συστηματικά να εκτελέσουν αλλότριες εργασίες και να ασχοληθούν με πάσης φύσεως καθήκοντα, παντελώς ξένα προς τις νομοθετημένες τους αρμοδιότητες, όπως για παράδειγμα:

  • η συνεννόηση με εισαγγελέα, αστυνομία και η διεκπεραίωση εγγράφων (πχ. αποστολή fax για απόδραση ασθενή, για νεκροτομές κτλ), που  αποτελούν αρμοδιότητες της διοικητικής υπηρεσίας
  • η άδεια για χρήση ιατρικού εξοπλισμού που ανήκει στο νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια των διακομιδών, δεν αποτελεί αρμοδιότητα του εφημερεύοντα νοσηλευτή (π.χ. χρήση αναπνευστήρα του νοσοκομείου, στις διακομιδές με το ΕΚΑΒ),
  • προβλήματα που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία (π.χ. βλάβες)
  • προβλήματα με το τμήμα διατροφής

Στο πρόβλημα αυτό είναι επιβεβλημένο να δοθεί λύση από τη Διοίκηση.

Σύμφωνα με το Π.Δ.87/1986 κάθε νοσοκομείο απαρτίζεται από συγκεκριμένες και σαφώς διακριτές μεταξύ τους υπηρεσίες, ήτοι την ιατρική, την νοσηλευτική, τη διοικητική και την τεχνική. Ο εφημερεύων νοσηλευτής ευθύνεται αποκλειστικώς και μόνο για την εύρυθμη λειτουργία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, στην οποία ανήκει οργανικώς.

Υπογραμμίζεται ότι είναι διαφορετικό ζήτημα η καθιέρωση κάποιας μορφής συνεργασίας μεταξύ του εφημερεύοντος νοσηλευτή και των λοιπών υπηρεσιών του νοσοκομείου, από την ανάθεση στον εφημερεύοντα νοσηλευτή καθηκόντων που εκ της φύσεώς τους άπτονται του πεδίου αρμοδιοτήτων των άλλων υπηρεσιών.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η θέση του εφημερεύοντα προσομοιάζει με την θέση του υπευθύνου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Είναι μια θέση ευθύνης που απαιτεί εμπειρία, ικανότητα χειρισμού πάσης φύσεως καταστάσεων, ικανότητα συντονισμού της δράσης του λοιπού νοσηλευτικού προσωπικού, οργανωτικό πνεύμα και δυνατότητα διαχείρησης του ανθρώπινου δυναμικού κατά τον πλέον παραγωγικό τρόπο.

Από τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι ο εφημερεύων νοσηλευτής θα πρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του απρόσκοπτα, χωρίς να είναι επιφορτισμένος με αλλότρια καθήκοντα που δεν συνάδουν με την έννοια της εφημερίας.

Δυστυχώς όμως, σήμερα, ο εφημερεύων νοσηλευτής στο νοσοκομείο Χαλκίδας «χρησιμοποιείται»:

  • ως νοσηλευτής κίνησης στα έκτακτα νυxτερινά χειρουργεία
  • ως νοσηλευτής στην αντιμετώπιση των έκτακτων ΩΡΛ περιστατικών, στο τακτικό ΩΡΛ ιατρείο, απογεύματα, νύχτες και αργίες, που εφημερεύει ΩΡΛ ιατρός, πρακτική επικίνδυνη για την ασφαλή αντιμετώπιση των περιστατικών.
  • ως νοσηλευτής στον αξονικό τομογράφο, λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού στη βάρδια
  • ως γενικός επιστάτης ολόκληρου του νοσοκομείου, καλούμενοςι να δώσει λύση σε όποιο πρόβλημα προκύψει στο νοσοκομείο, κατά τις απογευματινές, τις νυχτερινές ώρες και τις αργίες.

Για να έχει ο εφημερεύων νοσηλευτής τη δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου και εποπτείας επί της συνολικής λειτουργίας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι επιτακτική ανάγκη οι αρμοδιότητές του να αφορούν ξεκάθαρα νοσηλευτικά θέματα και να μην του μεταφέρονται ευθύνες των άλλων υπηρεσιών.

Θεωρούμε αναγκαία τη θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου των αρμοδιοτήτων του εφημερεύοντος Νοσηλευτή και πιστεύουμε ότι ο εφημερεύων νοσηλευτής εξαιτίας των αυξημένων και σημαντικών ευθυνών που αναλαμβάνει να διαχειριστεί θα πρέπει να αμείβεται με ιδιαίτερο καθεστώς (επίδομα εφημερίας), όπως  ισχύει για τους εφημερεύοντες φαρμακοποιούς, ψυχολόγους, ιατρούς και τους άλλους επιστήμονες υγείας και να μην τίθεται ζήτημα διάκρισης και και άνισης μεταχείρισης.

Είμαστε πάντα διαθέσιμοι για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ :

Ο Πρόεδρος :                Η Γραμματέας: 

Κιούσης Νικόλαος                 Μαργαρίτη Χρύσα

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy