Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Η ΕΝΕ επανέρχεται με Εξώδικο στον ΑΣΕΠ και προσφυγή στον εισαγγελέα

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ένωση Νοσηλευτών-τριων Ελλάδος» (ΕΝΕ) που εδρεύει στην Αθήνα, Βασ. Σοφίας 47 και εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ

το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, που εδρεύει στην Αθήνα, Πουλίου 6 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΟΙΝ. ΚΑΙ ΠΡΟΣ

Γραφείο Επιθεωρητών ΑΣΕΠ

Υπουργό Υγείας

Εισαγγελία Πρωτοδικών ΑΘΗΝΩΝ

Όπως καλά γνωρίζετε, η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων της προκήρυξης 7κ/2016 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, έχει στην ουσία διακοπεί λόγω των τεράστιων τεχνικών προβλημάτων της ιστοσελίδας www.asep.gr η οποία εξακολουθεί να είναι εκτός λειτουργίας τις περισσότερες ώρες του εικοσιτετραώρου. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και μη δυνάμενη να περιγραφεί με λέξεις.

Καθώς οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ αποτελούν το μοναδικό μέσον συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τις προκηρυχθείσες θέσεις, χιλιάδες υποψήφιοι είναι αναγκασμένοι να περνούν ατελείωτες ώρες μπροστά στους υπολογιστές τους, άλλοτε διαβάζοντας ότι «η σελίδα δεν βρέθηκε», άλλοτε ότι «πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης» και άλλοτε αντικρίζοντας μια απλώς λευκή σελίδα. Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη για όποιον έχει την τύχη να ξεκινήσει μεν την αίτησή του, χωρίς να μπορεί να την ολοκληρώσει ή να την αποθηκεύσει και εκτυπώσει- λόγος αποκλεισμού- καθώς το σύστημα τον αποβάλλει από βήμα σε βήμα. Η ταλαιπωρία είναι τεράστια και σε καμία περίπτωση αυτό δεν αρμόζει σε ένα πολιτισμένο Κράτος, δεδομένου του ότι διανύουμε αισίως το έτος 2017 και τα διαθέσιμα μέσα της τεχνολογίας παρέχουν απεριόριστες δυνατότητες.

Μετά την από 20/1/2017 εξώδικο δήλωσή μας, ανακοινώσατε αορίστως ότι θα προβείτε σε παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών για τη συμμετοχή στην προκήρυξη 7Κ, χωρίς όμως να έχει εκδοθεί η σχετική ανακοίνωση και χωρίς να έχουν επιλυθεί τα τεχνικά προβλήματα, ώστε να υπάρχει μια ομαλή ροή στις αιτήσεις και ένας λογικός χρόνος απασχόλησης εκάστου υποψηφίου για τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής και όλων των απαιτούμενων στοιχείων, όπως το μητρώο.

Ως το επαγγελματικό επιμελητήριο των Νοσηλευτών της χώρας, διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τον κατ’ ουσίαν εμπαιγμό χιλιάδων προσοντούχων και ικανότατων Επιστημόνων που έχουν χάσει στην κυριολεξία τον ύπνο τους στην προσπάθειά τους να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμά τους να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας και υφίστανται τεράστια ψυχική ταλαιπωρία εκ του τεχνικά ανεπαρκούς συστήματος υποβολής των αιτήσεων.

Δεδομένου δε ότι τα ποσοστά ανεργίας του κλάδου των Νοσηλευτών είναι πολύ υψηλά και το σύνολο των προκηρυχθεισών θέσεων τραγικά χαμηλό, το να δημιουργούνται περαιτέρω εμπόδια στην προσπάθεια των χιλιάδων υποψηφίων να διοριστούν σε κάποιο φορέα υγείας και να συνδράμουν στην βελτίωση της απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί στο ΕΣΥ, κάθε άλλο παρά ελπιδοφόρο είναι για το μέλλον της πολύπαθης δημόσιας υγείας.

Ως το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, με αποκλειστική αρμοδιότητα για την πραγματοποίηση των προσλήψεων στο δημόσιο, έχετε την πλήρη ευθύνη για την υφιστάμενη κατάσταση και την αποκλειστική αρμοδιότητα για την ανεύρεση βιώσιμης λύσης, αλλά και την απόδοση ευθυνών προς πάσα κατεύθυνση. Είναι δε δεδομένο, ότι τελούσατε σε πλήρη γνώση του αναμενόμενου αριθμού των υποψηφίων, έστω κατά προσέγγιση, δεδομένης της πρόσφατης σχετικά διαδικασίας της προκήρυξης 5κ του 2015 στην οποία η συμμετοχή ήταν μεγάλη και ανέκυψαν ανάλογα προβλήματα. Προ της έναρξης υποβολής των αιτήσεων, επομένως, έδει να έχετε διασφαλίσει την λειτουργικότητα και την απόδοση των ηλεκτρονικών συστημάτων, με τα αναμενόμενα δεδομένα συμμετοχής και όχι θεωρητικώς.

Επειδή είναι επιβεβλημένο από την κείμενη Νομοθεσία να βρεθεί μια βιώσιμη και πρακτική λύση στο αδιέξοδο που έχει ανακύψει.

Επειδή η απλή παράταση υποβολής των αιτήσεων είναι αβέβαιο αν θα είναι επαρκής για την παροχή δυνατότητας συμμετοχής σε όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους, κατά τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας η οποία επιτάσσει την παροχή ίσων ευκαιριών

Επειδή η συμμετοχή επιστημόνων που κοπίασαν επί έτη για την επαρκή κατάρτισή τους και δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα για μία θέση εργασίας δεν είναι ηθικά αποδεκτό να εναπόκειται στη θεά Τύχη και στο αν θα λειτουργήσει το σύστημα για κάποια λεπτά, ώστε να τους επιτρέψει να υποβάλλουν την αίτησή τους.

Επειδή αποτελείτε το κατά νόμον μοναδικό αρμόδιο όργανο για την πρόσληψη προσωπικού του Δημοσίου κατά τον Ν. 2190/1994 και κατά συνέπεια το μοναδικό αρμόδιο όργανο για την εξεύρεση λύσης στην παρούσα απαράδεκτη κατάσταση.

Επειδή η μη τήρηση της αρχής της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης σαφώς και αποτελεί λόγο ακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού.

Επειδή θέλουμε να ελπίζουμε ότι διαβιούμε σε ένα Κράτος δικαίου, η λειτουργία του οποίου διέπεται από το Σύνταγμα και στο οποίο οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές είναι θεματοφύλακες της νομιμότητας.

Επειδή είναι επιβεβλημένο να παρασχεθεί η νόμιμη δυνατότητα σε όλους τους υποψηφίους που το επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΙΣΕΤΙ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  1. Σας καλούμε όπως λάβετε σοβαρά υπόψιν σας τα ανωτέρω και προβείτε- όπως έχετε εκ του Νόμου υποχρέωση– σε ανεύρεση ευέλικτης και πρακτικής λύσης, προσαρμοζόμενοι στα νέα δεδομένα της καθολικής τεχνικής ανεπάρκειας του συστήματος, εγκαταλείποντας ενδεχομένως, αν αυτό παραστεί απαραίτητο, την αδιάλλακτη στάση προσήλωσης στην αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
  2. Ταυτόχρονα σας καλούμε όπως διερευνήσετε αρμοδίως το θέμα και προβείτε στην απόδοση ευθυνών, όπου κριθεί απαραίτητο για την αποκατάσταση της νομιμότητας και της ηθικής τάξης.
  3. Σας προτείνουμε την καθιέρωση της δυνατότητας αποστολής χειρόγραφης αίτησης- η οποία θα χορηγείται από τα ΚΕΠ ή άλλο φορέα που θα επιλέξετε λόγω του επείγοντος- μαζί με τα οικεία δικαιολογητικά, με ταυτόχρονη παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και αποστολής των δικαιολογητικών και σας δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε μορφής συνδρομής μπορεί να συντελέσει στη λήξη της ταλαιπωρίας και του εξευτελισμού των χιλιάδων επιστημόνων Νοσηλευτών που δεν αξίζουν αυτή την μεταχείριση.
  4. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι έχοντας σχετική υποχρέωση εκ του καταστατικού μας Νομου -3252/2004- ως οι θεματοφύλακες των δικαιωμάτων των Νοσηλευτών της χώρας, θα κοινοποιήσουμε την παρούσα και προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με αίτημα την διερεύνηση της υπόθεσης για τυχόν παραβάσεις της ποινικής νομοθεσίας.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς αυτό στον οποίο απευθύνεται, προς γνώσιν του και για τις νόμιμες συνέπειες.

ΑΘΗΝΑ 26/1/2017

Για το εξωδίκως δηλούν

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                           Αριστείδης Δάγλας

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy