Δελτία Τύπου Τελευταίες Εξελίξεις

«Η Κυβέρνηση με τρόπο μάλλον εμβαλωματικό έως άναρχο και ανοργάνωτο επιχειρεί να καλύψει τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού στα πληρώματα ασθενοφόρων»

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πολυδιαφημισμένη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για την στελέχωση των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας.

Με τη συγκεκριμένη ΠΝΠ η Κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει με τρόπο μάλλον εμβαλωματικό έως άναρχο και ανοργάνωτο τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού στα πληρώματα ασθενοφόρων. Υπό την ασφυκτική πίεση των γεγονότων, οδηγούμεθα στη λήψη συγκυριακών μέτρων, στοιχείο που καταμαρτυρεί την παντελή έλλειψη ενός μακρόπνοου κεντρικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση τω ν σοβαρών προβλημάτων στον χώρο της υγείας.

Ειδικότερα, είναι τουλάχιστον οξύμωρο, διαρκούσης της αντιπυρικής περιόδου, το ΕΚΑΒ να δανείζεται οδηγούς από την Πυροσβεστική! Ευλόγως διερωτώμεθα ποια είναι η υφιστάμενη προτεραιοποίηση και με ποια ακριβώς κριτήρια θα πραγματοποιείται.

Υπενθυμίζεται, παράλληλα, ότι διανύουμε περίοδο θερινών διακοπών, γεγονός που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, είτε αφορά στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων ή των Ο.Τ.Α., έχουν προγραμματίσει τη λήψη κανονικής άδειας απουσίας από την υπηρεσία τους, ως είθισται. Εξάλλου, πέραν του προσωπικού της πυροσβεστικής είναι γνωστό, ότι στην κατάσβεση των πυρκαγιών μοιραία δραστηριοποιείται το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Ο.Τ.Α.!

Αυτομάτως γίνεται αντιληπτό, ότι κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ΠΝΠ ανακύπτουν πλήθος πρακτικών δυσχερειών, που μάλλον δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνησή της. Είναι, δε, άξιο διερεύνησης ποιοι και στη βάση ποιων προσόντων ή ιδιοτήτων ή εξειδικευμένων επιστημονικών και επιχειρησιακών γνώσεων, υπήρξαν οι ιθύνοντες νόες των εν λόγω μέτρων.

Περαιτέρω, εντύπωση προκαλεί η γενικόλογη έως αόριστη πρόβλεψη περί  της εκπαίδευσης του διατιθέμενου προσωπικού σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Άραγε ποιο ακριβώς επίπεδο γνώσεων απαιτείται και πώς πιστοποιείται η εκπαίδευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο; Το ερώτημα αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο, δοθέντος ότι το διατιθέμενο προσωπικό καλείται επί της ουσίας να παρέχει πρώτες βοήθειες σε ανθρώπους που μπορεί να διατρέχουν άμεσο κίνδυνο ζωής.

Στο σημείο, δε, αυτό ανακύπτει και το εξίσου ακανθώδες ερώτημα ως προς την απόδοση των ευθυνών σε περίπτωση που η παροχή των πρώτων βοηθειών δεν υπάρξει αποτελεσματική, με συνέπεια την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς ή ακόμη και τον θάνατό του.

Τέλος, η ΠΝΠ προβλέπει ότι στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων η διακομιδή των ασθενών διενεργείται με τη συνοδεία υγειονομικού προσωπικού πάσης φύσεως. Με βάση την ως άνω γραμματική διατύπωση αντιλαμβανόμεθα ότι στις διακομιδές μπορεί να μετέχουν και νοσηλευτές. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, έρχεται σε ριζική αντίθεση με τα επαγγελματικά δικαιώματα και τα υπηρεσιακά καθήκοντα των νοσηλευτών, οι οποίοι δεν δραστηριοποιούνται στον λεγόμενο προνοσοκομειακό χώρο, όπως είναι ο χώρος του ασθενοφόρου.

Συνοψίζοντας, η ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ επισημαίνει ότι η σχολιαζόμενη ΠΝΠ διακρίνεται από μια προχειρότητα, στοιχείο εν πολλοίς αναμενόμενο για έναν κανόνα δικαίου που επιχειρείται να εισαχθεί στην έννομη τάξη υπό το καθεστώς πίεσης της επικαιρότητας. Με άλλα λόγια, για ένα χρόνιο και γνωστό τοις πάσι πρόβλημα, για το οποίο ουδέποτε υπήρξε ουσιαστικός διάλογος και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους ειδικούς επιστήμονες, επιλέγεται η λύση κάποιων προσωρινών μέτρων, που δεν έχουν αξιολογηθεί.

Ας ελπίσουμε ο απολογισμός των μέτρων να μην είναι τραγικός.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                        Τζαννής Πολυκανδριώτης

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy