Δελτία Τύπου Τελευταίες Εξελίξεις

«Η ΠΑΣΥΝΟ σε επιφυλακή για τα ΒΑΕ»

Όπως είναι ήδη γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου 4354/2015, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 54 του ν.4384/2016, «Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος, με τους ίδιους όρους και με τις ίδιες προϋποθέσεις στους δικαιούχους που έχουν οριστεί με τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και αυτών του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017».

Όπως προκύπτει από την διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων, ο νομοθέτης προσδιορίζει ως ημερομηνία ορόσημο για την μεταβολή του καθεστώτος καταβολής του συγκεκριμένου επιδόματος την 31η-12-2017. Η εν λόγω διάταξη είναι προφανές ότι δημιούργησε μια εύλογη αβεβαιότητα ως προς την τύχη του επιδόματος μετά την 1η-01-2018.

Επί του ως άνω ζητήματος ήδη δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμ. οικ. 2/93544/ΓΔΠ/02-01-2018 εγκύκλιος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία η καταληκτική ημερομηνία της 31ης-12-2017 χαρακτηρίζεται ως ενδεικτική, οπότε εξακολουθεί η καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος.

Ενόψει της ως άνω εγκυκλίου χωρούν οι ακόλουθες σκέψεις. Ευθύς εξαρχής θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι ο χαρακτηρισμός μιας προθεσμίας, που τίθεται από το νομοθέτη, ως αποκλειστικής ή ενδεικτικής αποτελεί πρωτίστως ζήτημα ερμηνείας των επίμαχων νομοθετικών διατάξεων. Ο πλέον, δε, αρμόδιος φορέας για την ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων είναι είτε ο ίδιος ο νομοθέτης, είτε τα Δικαστήρια. Με άλλα λόγια δεν είναι σύνηθες να ενεργείται χαρακτηρισμός μιας προθεσμίας ως ενδεικτικού χαρακτήρα από την διοίκηση, μέσω εγκυκλίου. Εξάλλου ένας τέτοιος χαρακτηρισμός δεν παράγει, καταρχήν, κάποια νομική δέσμευση ως προς τον αληθή χαρακτήρα της εν λόγω προθεσμίας ως ενδεικτικής.

Πέραν των παραπάνω σκέψεων οφείλουμε να υπογραμμίσουμε, ότι δια του χαρακτηρισμού της επίμαχης προθεσμίας ως ενδεικτικής ουδόλως εξαλείφεται, αλλά αντιθέτως ενισχύεται το στοιχείο της αβεβαιότητας, αφού επί της ουσίας παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία, χωρίς κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση η ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ παρακολουθεί την εξέλιξη του ζητήματος, θεωρώντας ότι οποιαδήποτε απόπειρα μισθολογικής συμπίεσης των νοσηλευτών είναι εκ προοιμίου καταδικαστέα, λαμβανομένων, ιδίως, υπόψη των συνθηκών απασχόλησης στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γ. Γραμματέας 

Αριστείδης Δάγλας                                           Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy