Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Η ΠΑΣΥΝΟ τονίζει ότι η καθαίρεση προϊσταμένων δεν αντιμετωπίζεται με μηνύσεις

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα και κυρίως μετά την ανάδειξη των νέων διοικητών των δημόσιων νοσοκομείων και την από μέρους τους πλήρη ανάληψη των καθηκόντων τους παρατηρείται, πλέον, πολύ συχνά το φαινόμενο να ανακαλούνται οι πράξεις ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένου και να εκδίδονται νέες, δυνάμει των οποίων επέρχεται επί της ουσίας αντικατάσταση των νυν υπηρετούντων προϊσταμένων.

Η πρακτική αυτή τελεί σε ευθεία αντίθεση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και με γενικές αρχές και κανόνες του Διοικητικού και του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου.

Στο σημείο, λοιπόν, αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι η μοναδική πλέον ασφαλής και αποτελεσματική εξ απόψεως δικονομικών συνεπειών επιλογή όσων θίγονται, δεν είναι άλλη από την δικαστική προσφυγή κατά των πράξεων ανάκλησης – αντικατάστασης προϊσταμένων ενώπιον των κατά τόπους αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων. Με άλλα λόγια, η πλήρης αποκατάσταση των θιγομένων υπαλλήλων, τόσο εξ απόψεως απολαβής του επιδόματος θέσεως ευθύνης, όσο και προσμέτρησης  του χρόνου εκτέλεσης καθηκόντων προϊσταμένου, δύναται να επέλθει με την δικαστική ακύρωση των ανακλητικών πράξεων.

Υπενθυμίζεται, ότι το ακυρωτικό αποτέλεσμα ανατρέχει πάντα στον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης και την εξαφανίζει εξ αρχής, ωσάν η πράξη αυτή να μην εκδόθηκε ποτέ.

Προς επίρρωση των παραπάνω επισημαίνεται, ότι οι επίμαχες αποφάσεις των διοικητών των νοσοκομείων περί ανάκλησης – αντικατάστασης των προϊσταμένων, ως ατομικές διοικητικές πράξεις, καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας εφόσον δεν ακυρωθούν δικαστικώς. Μετά, δε, την πάροδο της προθεσμίας για την προσβολή τους, που είναι εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή τους, το κύρος τους δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Επιπλέον, το κύρος και η νομιμότητα των εν λόγω πράξεων ελέγχεται από τον ακυρωτικό δικαστή, δηλαδή από τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας. Κατά συνέπεια, η προσπάθεια για την ποινική δίωξη, για παράδειγμα, των διοικητών των νοσοκομείων δεν μπορεί να φέρει πλήρη αποκατάσταση των θιγομένων υπαλλήλων, κατά το μέρος που ο ποινικός δικαστής αδυνατεί να εκφέρει κρίση επί του κύρους των πράξεων τούτων, πολλώ δε μάλλον να ακυρώσει μια τέτοια ατομική διοικητική πράξη.

Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας ανακοίνωσης της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ είναι η παροχή έγκυρης και κυρίως υπεύθυνης ενημέρωσης όλων των νοσηλευτών, εν σχέσει με τα δικονομικά δικαιώματα που διαθέτουν, ώστε να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα συμφέροντά τους έναντι της παρατηρούμενης αυθαιρεσίας πολλών διοικητών νοσοκομείων.

Τέλος, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ παραμένει στο πλευρό των μελών της για επιπλέον παροχή συμβουλών και αξιόπιστης νομικής καθοδήγησης, θέτοντας στο επίκεντρο το συμφέρον των νοσηλευτών και όχι την άσκηση απλώς μιας επικοινωνιακής συνδικαλιστικής πολιτικής, που δεν είναι σε θέση να επιλύσει υπαρκτά προβλήματα.

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy