Παρεμβάσεις Τελευταίες Εξελίξεις

«Η πλήρης υπερωριακή αποζημίωση των Νοσηλευτών κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας είναι αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας και των διοικήσεων των επιμέρους νοσοκομείων»

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. απέστειλε έγγραφη διαμαρτυρία προς τον Υπουργό Υγείας και τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών σχετικά με την εσκεμμένη ολιγωρία τους, στο ζήτημα της υπερωριακής αποζημίωσης των νοσηλευτών κατά τη διάρκεια των πρόσφατων χιονοπτώσεων, καθώς θεωρεί ως αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας και των διοικήσεων των επιμέρους νοσοκομείων την πλήρη αποζημίωση του προσωπικού αυτού και την καταβολή αμοιβής, που να αντιστοιχεί στην παρασχεθείσα υπερωριακή εργασία.

Είναι γεγονός, ότι κατά το χρονικό διάστημα από τις 24-01-2022 μέχρι τουλάχιστον και τις 27-01-2022, δηλαδή την εβδομάδα που επηρεάστηκε από την έντονη χιονόπτωση στην περιοχή της Αττικής, μεγάλος αριθμός νοσηλευτικού προσωπικού αναγκάστηκε εν τοις πράγμασι να εργαστεί σε διαδοχικές – συνεχόμενες βάρδιες, λόγω κυρίως της πρακτικής αδυναμίας των συναδέλφων τους να μετακινηθούν προς τους χώρους εργασίας.

Η κατάσταση αυτή έρχεται σε προφανή αντίθεση με τους ισχύοντες κανόνες περί της οργάνωσης του χρόνου απασχόλησης και διαμόρφωσης του ωραρίου εργασίας. Πέραν τούτου, ωστόσο, γεννάται εν προκειμένω μείζον ζήτημα αποζημίωσης των νοσηλευτών αυτών, οι οποίοι λόγω των συνθηκών αναγκάστηκαν να παραμείνουν στα νοσοκομεία και να παρέχουν αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους επί δύο και πλέον συνεχόμενες βάρδιες.

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. θεωρεί ως αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας και των διοικήσεων των επιμέρους νοσοκομείων την πλήρη αποζημίωση του προσωπικού αυτού και την καταβολή αμοιβής, που να αντιστοιχεί στην παρασχεθείσα υπερωριακή εργασία.

Κρίσιμες εν προκειμένω αποβαίνουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του Νόμου 4354/2015, που καθιερώνουν την αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί, ότι ενόψει της κήρυξης της 25ης και της 26ης Ιανουαρίου ως αργιών, ο υπολογισμός της αποζημίωσης για την υπερωριακή εργασία θα πρέπει να γίνει με αναφορά στις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, ήτοι να είναι ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%) έως και σαράντα πέντε τοις εκατό (45%), αναλόγως του αν πρόκειται για εργασία από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα ή από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή αντίστοιχα.

Τα ανωτέρω κρίνονται επιβεβλημένα, εάν πράγματι η πολιτεία επιθυμεί να αναγνωρίσει την κοινωνική και ανθρώπινη προσφορά του νοσηλευτικού προσωπικού όλης της χώρας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                          Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy