Ανακοινώσεις Τελευταίες Εξελίξεις

Κίνδυνος απο τη Διαλογή περιστατικών στο ΤΕΠ του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Αναφορικά με την άκρως παράνομη μη συμμετοχή ιατρού στην διαδικασία διαλογής περιστατικών στα ΤΕΠ του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης επισημαίνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 9 της υπ’ αριθ. Υ4δ/Γ.Π.οικ22869/20/03/2012 (ΦΕΚ 874/2012) Υπουργικής Απόφασης, στο χώρο διαλογής του ΤΕΠ, τον ασθενή υποδέχονται ειδικευμένοι ιατροί και νοσηλευτές, για άμεση αντιμετώπιση περιστατικών ΠΦΥ και ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασής του, τον κατευθύνουν στους χώρους του ΤΕΠ.

Κατά παραβίαση των οριζομένων στην ανωτέρω απόφαση, η οποία δεν καταλείπει δυνατότητα επιλογής και παρουσίας διαζευκτικώς, είτε ειδικευμένου ιατρού είτε νοσηλευτή, αλλά απαιτεί η διαλογή να γίνεται παρουσία αμφοτέρων των ειδικοτήτων, η διαδικασία της προώθησης των ασθενών στα οικεία ιατρεία στο ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, γίνεται μόνον από νοσηλευτές χωρίς να έχει προηγηθεί το triage αυτών, γεγονός που αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία και ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους για τους ασθενείς.

Συμπερασματικά, ως Διοικητής του συγκεκριμένου νοσοκομείου, σας βαρύνουν σοβαρές ευθύνες αναφορικά με την παράνομη λειτουργία των ΤΕΠ ως προς τη διαλογή των ασθενών, χωρίς την παρουσία ιατρού και σας καλούμε για την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Ο Πρόεδρος          Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας           Γεώργιος Αβραμίδης

Download PDF

Διαβαστε επισης

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy